โพสต์ 03 ก.พ. 2020, 22:51

บทสรุปเกมส์ MEGAMAN ROCKS!

บทสรุปเกมส์ MEGAMAN ROCKS! แบบผ่านด่านง่ายขึ้น ทำเอง จนจบเกมส์ เป็น FANGAMEMEGAMAN ROCKS! (SNOWMAN STAGE 1) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=5gWToKj63lYMEGAMAN ROCKS! (ANCHORMAN STAGE 2) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=3unYqcKKezQMEGAMAN ROCKS! (DOORMAN STAGE 3) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=zl5b5tDyUhsMEGAMAN ROCKS! (HITMAN STAGE 4) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=JYmNlfd2P0MMEGAMAN ROCKS! (POLICEMAN STAGE 5) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=_vInUc1vNPEMEGAMAN ROCKS! (REPOMAN STAGE 6) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=_rA1Qd4CmDMMEGAMAN ROCKS! (FIREMAN STAGE 7) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=h_XMFvQU2twMEGAMAN ROCKS! (REPAIRMAN STAGE 8) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=-IHjeDBdriQMEGAMAN ROCKS! (WILY CASTLE STAGE) EASY Walkthrough 1080P 60FPS

https://www.youtube.com/watch?v=P0cefVapX4Y

ตัวเกมฟรี โหลดฟรี ไม่สามารถใช้ JOY เล่นได้ ต้องใช้ JoyToKey โปรแกรมจำลองจอยเป็นปุ่มคีย์บอร์ดและเมาส์แทน ช่วยถึงจะเล่นได้

https://games.softpedia.com/get/Freeware-Games/Mega-Man-Rocks.shtml

KEYBOARD

W = UP
A = LEFT
D = RIGHT
S = SIT , DOWN
H = SHOOT
U = JUMP
S + U = SLIDE
SPACE = SELECT
ENTER = START
F4 =Toggle in and out of full screen
ESC = Quit game
EASY Walkthrough : https://www.youtube.com/channel/UCfK9RC8to6AJD2gB_OPN2zQ

ช่องนี้ จะทำผลงานเกมส์ เกี่ยวกับ บทสรุปเกมส์ผ่านด่านง่าย หรือ เทคนิคผ่านด่านง่ายขึ้น เป็นหลัก แนว EASY Walkthrough ส่วนใหญ่ จะเป็นแนว RETRO GAME