โพสต์ 15 เม.ย. 2009, 09:03

ใครจบ star war lethal alliance บ้าง <psp>

ด้านสุดท้ายที่ สู้กับ คล้ายๆ dark mor ขี่ยานทำให้มันพลังลดยังไงครับ

ขอบคุณครับ