โพสต์ 19 ธ.ค. 2017, 22:51

คัด LAYER ที่ COSPLAY เหมือนตัวละคร RE มากที่สุด

อัพเดท ตาม อารมณ์ทางเพศ ได้ แค่ไหน แค่นั้น

รูปภาพ

LEON S KENEDY

รูปภาพ

KEVIN RYMAN

รูปภาพ

BILLY COEN : https://cynshenzi.deviantart.com/gallery/34255577/Cosplay-Resident-Evil

รูปภาพ

JAKE MULLER : https://nikkysic.deviantart.com/gallery/43179985/Jake-Cosplay

รูปภาพ

SHERRY BIRKIN : https://gothmisaki.deviantart.com

รูปภาพ

REBECCA CHAMBER : http://kero.dyndns.tv/hp/index.cgi?no=388

รูปภาพ

JILL VALENTINE : https://daran-h.deviantart.com/gallery

รูปภาพ

CINDY LENNOX : https://aoina.deviantart.com/gallery/26522098/Cindy-Lennox-Cosplay

รูปภาพ

MERCHANT GIRL RE4 : http://www.flickriver.com/photos/animenut/2523836802