โพสต์ 19 ธ.ค. 2017, 22:51

คัด LAYER ที่ COSPLAY เหมือนตัวละคร RE มากที่สุด

อัพเดท ตาม อารมณ์ทางเพศ ได้ แค่ไหน แค่นั้น

รูปภาพ

LEON S KENEDY

รูปภาพ

KEVIN RYMAN

รูปภาพ

BILLY COEN : https://cynshenzi.deviantart.com

รูปภาพ

JAKE MULLER : https://nikkysic.deviantart.com

รูปภาพ

SHERRY BIRKIN : https://gothmisaki.deviantart.com

รูปภาพ

REBECCA CHAMBER : https://www.deviantart.com/akiomi

รูปภาพ

JILL VALENTINE : https://daran-h.deviantart.com

รูปภาพ

ADA WONG : https://daran-h.deviantart.com

รูปภาพ

ADA WONG : https://worldcosplay.net/member/193445

รูปภาพ

CINDY LENNOX : https://aoina.deviantart.com

รูปภาพ

MERCHANT GIRL RE4 : http://www.flickriver.com/photos/animenut/2523836802
รูปภาพ