ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

<<

tonzaaz

Zombie
Zombie

โพสต์: 17

ลงทะเบียนเมื่อ: 22 เม.ย. 2008, 14:23

โพสต์ 15 พ.ค. 2008, 15:00

ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

ทั้งหมดอ้างอิงจาก http://www.gamewinners.com

Unlockables
Easy mode

กดขวาตรงเมนูหลักก่อนเข้าเกม "New Game" จนเปลี่ยนเป็นสีเขียว. ทุกอย่างที่เก็บได้จะเพิ่มจำนวนเป็นสองเท่า
ทั้งกระสุน ผ้าหมึก ฯลฯ แต่ไม่มีผลกับสเปรย์และสมุนไพร
(เวลากดขวา ประมาณ 10 วินาที)

Albert Wesker in wireless multi-player
เคลียร์แร้งค์ "B" Masters Of Knifing mini-game.

Barry Burton in wireless multi-player
Successfully complete the Rebirth mode as Jill.

Enrico Marini in wireless multi-player mode
Successfully complete all co-op levels in wireless multi-player mode.

Forest Speyer in wireless multi-player mode
Successfully complete Classic mode as Jill.

Kenneth J. Sullivan in wireless multi-player
Successfully complete Classic mode as Chris.

Rebecca Chambers in wireless multi-player
Successfully complete Rebirth mode as Chris.

Richard Aiken in wireless multi-player mode
Successfully complete all versus mode levels in wireless multi-player mode.

Masters Of Knifing mini-game
Successfully complete the game.

Rocket Launcher and unlimited ammunition
จบเกมภายใน 3 ชั่วโมง. แล้วโหลดเซฟใหม่ จะอยู่ในกล่องเก็บของ. (ปล.กระสุนไม่มีวันหมด)

Rebirth mode: วิชาสะท้อนพิษ
ตอนที่ซอมบี้กำลังจะพ่นพิษใส่, ให้เราเป่าลมใส่ไมโครโฟน จะพ่นพิษกลับไปหามันได้.

ดูให้แน่ใจว่าซอมบี้ม่องเท่งแล้ว โดยดูเลือดที่พื้น ถ้ามีเลือดนอง แสดงว่าตายสนิทขอรับ

Thanks for :http://us.codejunkies.com/search/cheat_codes.aspx?selp=17&game=Resident+Evil+Deadly+Silence&platval=17&platform=Nintendo+DS&gameID=17825802

Cheat Codes for Resident Evil Deadly Silence

Game ID: ABHE-7ec42785

Platform: Nintendo DS

1 2 3 4 5

1.
Must Be On
03807944 ebafd9ae

2.
Infinite Health
1213adb6 000000f0
12144c98 000000f0

3.
MULTI-CARD PLAY CODES:

4.
Unlock Barry Burton
2213ae2e 00000001

5.
Unlock Rebecca Chambers
2213ae2f 00000001

6.
Unlock Wesker
2213ae30 00000001

7.
Unlock Ken Sullivan
2213ae31 00000001

8.
Unlock Forest Speyer
2213ae32 00000001

9.
Unlock Richard Aiken
2213ae33 00000001

10.
Unlock Enrico Marini
2213ae34 00000001

11.
Character & Story Modifier Codes:

12.
Play as Jill
2213ada1 00000001

13.
Play as Chris
2213ada1 00000000

14.
Play as Barret
2213ada1 00000002

15.
Play as Rebecca
2213ada1 00000003

16.
Play as Wesker
2213ada1 00000004

17.
Play as Kenneth
2213ada1 00000005

18.
Play as Forest
2213ada1 00000006

19.
Play as Aiken
2213ada1 00000007

20.
Play as Enrico
2213ada1 00000008

21.
Character Modifier Only Codes:

22.
Play as Jill
22144c0d 00000001

23.
Play as Chris
22144c0d 00000000

24.
Play as Barret
22144c0d 00000002

25.
Play as Rebecca
22144c0d 00000003

26.
Play as Wesker
22144c0d 00000004

27.
Play as Kenneth
22144c0d 00000005

28.
Play as Forest
22144c0d 00000006

29.
Play as Aiken
22144c0d 00000007

30.
Play as Enrico
22144c0d 00000008

31.
FREE UP INVENTORY SLOTS BEFORE USING ITEM MODIFIER CODES

32.
OR PREVIOUS ITEMS WILL BE OVERWRITTEN

33.
Press SELECT+L or SELECT+R to Modify Selected Item

On the inventory menu, press Select+L Or Select+R to modify object in highlighted slot.
34.
Super Item Modifier Slot 1
9213b898 00000000
74000100 ff00000c
7213bf2e ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf2e
d4000000 00000001
d7000000 0213bf2e
d2000000 00000000
9213b898 00000000
74000100 ff00000c
8213bf2e ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf2e
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf2e
d2000000 00000000

35.
Super Item Modifier Slot 2
9213b898 00000001
74000100 ff00000c
7213bf30 ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf30
d4000000 00000001
d7000000 0213bf30
d2000000 00000000
9213b898 00000001
74000100 ff00000c
8213bf30 ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf30
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf30
d2000000 00000000

36.
Super Item Modifier Slot 3
9213b898 00000002
74000100 ff00000c
7213bf32 ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf32
d4000000 00000001
d7000000 0213bf32
d2000000 00000000
9213b898 00000002
74000100 ff00000c
8213bf32 ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf32
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf32
d2000000 00000000

37.
Super Item Modifier Slot 4
9213b898 00000003
74000100 ff00000c
7213bf34 ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf34
d4000000 00000001
d7000000 0213bf34
d2000000 00000000
9213b898 00000003
74000100 ff00000c
8213bf34 ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf34
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf34
d2000000 00000000

38.
Super Item Modifier Slot 5
9213b898 00000004
74000100 ff00000c
7213bf36 ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf36
d4000000 00000001
d7000000 0213bf36
d2000000 00000000
9213b898 00000004
74000100 ff00000c
8213bf36 ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf36
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf36
d2000000 00000000

39.
Super Item Modifier Slot 6
9213b898 00000005
74000100 ff00000c
7213bf38 ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf38
d4000000 00000001
d7000000 0213bf38
d2000000 00000000
9213b898 00000005
74000100 ff00000c
8213bf38 ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf38
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf38
d2000000 00000000

40.
Super Item Modifier Slot 7
9213b898 00000006
74000100 ff00000c
7213bf3a ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf3a
d4000000 00000001
d7000000 0213bf3a
d2000000 00000000
9213b898 00000006
74000100 ff00000c
8213bf3a ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf3a
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf3a
d2000000 00000000

41.
Super Item Modifier Slot 8
9213b898 00000007
74000100 ff00000c
7213bf3c ff00004e
94000130 fdfb0000
da000000 0213bf3c
d4000000 00000001
d7000000 0213bf3c
d2000000 00000000
9213b898 00000007
74000100 ff00000c
8213bf3c ff000001
94000130 fefb0000
da000000 0213bf3c
d4000000 ffffffff
d7000000 0213bf3c
d2000000 00000000

42.
INVENTORY ITEM QUANTITY CODES SLOT 1:

43.
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf2f 000000ff

44.
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf2f 00000063

45.
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf2f 00000001

46.
INVENTORY ITEM QUANTITY CODES SLOT 2:

47.
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf31 000000ff

48.
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf31 00000063

49.
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf31 00000001

50.
INVENTORY ITEM QUANTITY CODES SLOT 3:

51.
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf33 000000ff

52.
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf33 00000063

53.
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf33 00000001

54.
INVENTORY ITEM QUANTITY CODES SLOT 4:

55.
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf35 000000ff

56.
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf35 00000063

57.
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf35 00000001

58.
INVENTORY ITEM QUANTITY CODES SLOT 5:

59.
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf37 000000ff

60.
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf37 00000063

61.
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf37 00000001

62.
INVENTORY ITEM QUANTITY CODES SLOT 6:

63.
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf39 000000ff

64.
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf39 00000063

65.
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf39 00000001

66.
ITEM MODIFIER SLOT 1:

67.
Combat Knife
2213bf2e 00000001

68.
Handgun (a)
2213bf2e 00000002

69.
Shotgun
2213bf2e 00000003

70.
Handgun (b)
2213bf2e 00000004

71.
Magnum
2213bf2e 00000005

72.
Flamethrower
2213bf2e 00000006

73.
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bf2e 00000007

74.
Bazooka (Acid Rounds)
2213bf2e 00000008

75.
Bazooka (Flame Rounds)
2213bf2e 00000009

76.
Rocket Launcher
2213bf2e 0000000a

77.
Handgun Bullets
2213bf2e 0000000b

78.
Shotgun Shells
2213bf2e 0000000c

79.
Lockpick
2213bf2e 0000000d

80.
Magnum Rounds
2213bf2e 0000000e

81.
Fuel
2213bf2e 0000000f

82.
Explosive Rounds
2213bf2e 00000010

83.
Acid Rounds
2213bf2e 00000011

84.
Flame Rounds
2213bf2e 00000012

85.
Empty Bottle
2213bf2e 00000013

86.
Water
2213bf2e 00000014

87.
Umb Number 2
2213bf2e 00000015

88.
Umb Number 4
2213bf2e 00000016

89.
Umb Number 7
2213bf2e 00000017

90.
Umb Number 13
2213bf2e 00000018

91.
Yellow 6
2213bf2e 00000019

92.
NP-003
2213bf2e 0000001a

93.
V-Jolt
2213bf2e 0000001b

94.
Broken Shotgun
2213bf2e 0000001c

95.
Square Crank
2213bf2e 0000001d

96.
Hex Crank
2213bf2e 0000001e

97.
Emblem
2213bf2e 0000001f

98.
Gold Emblem
2213bf2e 00000020

99.
Blue Jewel
2213bf2e 00000021

100.
Red Jewel
2213bf2e 00000022

#
Music Notes
2213bf2e 00000023

#
Wolf Medal
2213bf2e 00000024

#
Eagle Medal
2213bf2e 00000025

#
Chemical
2213bf2e 00000026

#
Battery
2213bf2e 00000027

#
Mo Disk
2213bf2e 00000028

#
Wind Crest
2213bf2e 00000029

#
Flare
2213bf2e 0000002a

#
Slides
2213bf2e 0000002b

#
Moon Crest
2213bf2e 0000002c

#
Star Crest
2213bf2e 0000002d

#
Sun Crest
2213bf2e 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bf2e 0000002f

#
Lighter
2213bf2e 00000030

#
Lockpick
2213bf2e 00000031

#
Sword Key
2213bf2e 00000033

#
Armor Key
2213bf2e 00000034

#
Shield Key
2213bf2e 00000035

#
Helmet Key
2213bf2e 00000036

#
Master Key
2213bf2e 00000037

#
Special Key
2213bf2e 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bf2e 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bf2e 0000003a

#
C.Room Key
2213bf2e 0000003b

#
P.Room Key
2213bf2e 0000003c

#
Small Key
2213bf2e 0000003d

#
Red Book
2213bf2e 0000003e

#
Doom Book 2
2213bf2e 0000003f

#
Doom Book 1
2213bf2e 00000040

#
First Aid Spray
2213bf2e 00000041

#
Serum
2213bf2e 00000042

#
Red Herb
2213bf2e 00000043

#
Green Herb
2213bf2e 00000044

#
Blue Herb
2213bf2e 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bf2e 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bf2e 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bf2e 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bf2e 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bf2e 0000004a

#
Com. Radio
2213bf2e 0000004d

#
ITEM MODIFIER SLOT 2:

#
Combat Knife
2213bf30 00000001

#
Handgun (a)
2213bf30 00000002

#
Shotgun
2213bf30 00000003

#
Handgun (b)
2213bf30 00000004

#
Magnum
2213bf30 00000005

#
Flamethrower
2213bf30 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bf30 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bf30 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bf30 00000009

#
Rocket Launcher
2213bf30 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bf30 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bf30 0000000c

#
Lockpick
2213bf30 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bf30 0000000e

#
Fuel
2213bf30 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bf30 00000010

#
Acid Rounds
2213bf30 00000011

#
Flame Rounds
2213bf30 00000012

#
Empty Bottle
2213bf30 00000013

#
Water
2213bf30 00000014

#
Umb Number 2
2213bf30 00000015

#
Umb Number 4
2213bf30 00000016

#
Umb Number 7
2213bf30 00000017

#
Umb Number 13
2213bf30 00000018

#
Yellow 6
2213bf30 00000019

#
NP-003
2213bf30 0000001a

#
V-Jolt
2213bf30 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bf30 0000001c

#
Square Crank
2213bf30 0000001d

#
Hex Crank
2213bf30 0000001e

#
Emblem
2213bf30 0000001f

#
Gold Emblem
2213bf30 00000020

#
Blue Jewel
2213bf30 00000021

#
Red Jewel
2213bf30 00000022

#
Music Notes
2213bf30 00000023

#
Wolf Medal
2213bf30 00000024

#
Eagle Medal
2213bf30 00000025

#
Chemical
2213bf30 00000026

#
Battery
2213bf30 00000027

#
Mo Disk
2213bf30 00000028

#
Wind Crest
2213bf30 00000029

#
Flare
2213bf30 0000002a

#
Slides
2213bf30 0000002b

#
Moon Crest
2213bf30 0000002c

#
Star Crest
2213bf30 0000002d

#
Sun Crest
2213bf30 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bf30 0000002f

#
Lighter
2213bf30 00000030

#
Lockpick
2213bf30 00000031

#
Sword Key
2213bf30 00000033

#
Armor Key
2213bf30 00000034

#
Shield Key
2213bf30 00000035

#
Helmet Key
2213bf30 00000036

#
Master Key
2213bf30 00000037

#
Special Key
2213bf30 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bf30 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bf30 0000003a

#
C.Room Key
2213bf30 0000003b

#
P.Room Key
2213bf30 0000003c

#
Small Key
2213bf30 0000003d

#
Red Book
2213bf30 0000003e

#
Doom Book 2
2213bf30 0000003f

#
Doom Book 1
2213bf30 00000040

#
First Aid Spray
2213bf30 00000041

#
Serum
2213bf30 00000042

#
Red Herb
2213bf30 00000043

#
Green Herb
2213bf30 00000044

#
Blue Herb
2213bf30 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bf30 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bf30 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bf30 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bf30 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bf30 0000004a

#
Com. Radio
2213bf30 0000004d

#
ITEM MODIFIER SLOT 3:

#
Combat Knife
2213bf32 00000001

#
Handgun (a)
2213bf32 00000002

#
Shotgun
2213bf32 00000003

#
Handgun (b)
2213bf32 00000004

#
Magnum
2213bf32 00000005

#
Flamethrower
2213bf32 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bf32 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bf32 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bf32 00000009

#
Rocket Launcher
2213bf32 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bf32 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bf32 0000000c

#
Lockpick
2213bf32 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bf32 0000000e

#
Fuel
2213bf32 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bf32 00000010

#
Acid Rounds
2213bf32 00000011

#
Flame Rounds
2213bf32 00000012

#
Empty Bottle
2213bf32 00000013

#
Water
2213bf32 00000014

#
Umb Number 2
2213bf32 00000015

#
Umb Number 4
2213bf32 00000016

#
Umb Number 7
2213bf32 00000017

#
Umb Number 13
2213bf32 00000018

#
Yellow 6
2213bf32 00000019

#
NP-003
2213bf32 0000001a

#
V-Jolt
2213bf32 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bf32 0000001c

#
Square Crank
2213bf32 0000001d

#
Hex Crank
2213bf32 0000001e

#
Emblem
2213bf32 0000001f

#
Gold Emblem
2213bf32 00000020

#
Blue Jewel
2213bf32 00000021

#
Red Jewel
2213bf32 00000022

#
Music Notes
2213bf32 00000023

#
Wolf Medal
2213bf32 00000024

#
Eagle Medal
2213bf32 00000025

#
Chemical
2213bf32 00000026

#
Battery
2213bf32 00000027

#
Mo Disk
2213bf32 00000028

#
Wind Crest
2213bf32 00000029

#
Flare
2213bf32 0000002a

#
Slides
2213bf32 0000002b

#
Moon Crest
2213bf32 0000002c

#
Star Crest
2213bf32 0000002d

#
Sun Crest
2213bf32 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bf32 0000002f

#
Lighter
2213bf32 00000030

#
Lockpick
2213bf32 00000031

#
Sword Key
2213bf32 00000033

#
Armor Key
2213bf32 00000034

#
Shield Key
2213bf32 00000035

#
Helmet Key
2213bf32 00000036

#
Master Key
2213bf32 00000037

#
Special Key
2213bf32 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bf32 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bf32 0000003a

#
C.Room Key
2213bf32 0000003b

#
P.Room Key
2213bf32 0000003c

#
Small Key
2213bf32 0000003d

#
Red Book
2213bf32 0000003e

#
Doom Book 2
2213bf32 0000003f

#
Doom Book 1
2213bf32 00000040

#
First Aid Spray
2213bf32 00000041

#
Serum
2213bf32 00000042

#
Red Herb
2213bf32 00000043

#
Green Herb
2213bf32 00000044

#
Blue Herb
2213bf32 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bf32 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bf32 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bf32 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bf32 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bf32 0000004a

#
Com. Radio
2213bf32 0000004d

#
ITEM MODIFIER SLOT 4:

#
Combat Knife
2213bf34 00000001

#
Handgun (a)
2213bf34 00000002

#
Shotgun
2213bf34 00000003

#
Handgun (b)
2213bf34 00000004

#
Magnum
2213bf34 00000005

#
Flamethrower
2213bf34 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bf34 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bf34 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bf34 00000009

#
Rocket Launcher
2213bf34 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bf34 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bf34 0000000c

#
Lockpick
2213bf34 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bf34 0000000e

#
Fuel
2213bf34 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bf34 00000010

#
Acid Rounds
2213bf34 00000011

#
Flame Rounds
2213bf34 00000012

#
Empty Bottle
2213bf34 00000013

#
Water
2213bf34 00000014

#
Umb Number 2
2213bf34 00000015

#
Umb Number 4
2213bf34 00000016

#
Umb Number 7
2213bf34 00000017

#
Umb Number 13
2213bf34 00000018

#
Yellow 6
2213bf34 00000019

#
NP-003
2213bf34 0000001a

#
V-Jolt
2213bf34 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bf34 0000001c

#
Square Crank
2213bf34 0000001d

#
Hex Crank
2213bf34 0000001e

#
Emblem
2213bf34 0000001f

#
Gold Emblem
2213bf34 00000020

#
Blue Jewel
2213bf34 00000021

#
Red Jewel
2213bf34 00000022

#
Music Notes
2213bf34 00000023

#
Wolf Medal
2213bf34 00000024

#
Eagle Medal
2213bf34 00000025

#
Chemical
2213bf34 00000026

#
Battery
2213bf34 00000027

#
Mo Disk
2213bf34 00000028

#
Wind Crest
2213bf34 00000029

#
Flare
2213bf34 0000002a

#
Slides
2213bf34 0000002b

#
Moon Crest
2213bf34 0000002c

#
Star Crest
2213bf34 0000002d

#
Sun Crest
2213bf34 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bf34 0000002f

#
Lighter
2213bf34 00000030

#
Lockpick
2213bf34 00000031

#
Sword Key
2213bf34 00000033

#
Armor Key
2213bf34 00000034

#
Shield Key
2213bf34 00000035

#
Helmet Key
2213bf34 00000036

#
Master Key
2213bf34 00000037

#
Special Key
2213bf34 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bf34 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bf34 0000003a

#
C.Room Key
2213bf34 0000003b

#
P.Room Key
2213bf34 0000003c

#
Small Key
2213bf34 0000003d

#
Red Book
2213bf34 0000003e

#
Doom Book 2
2213bf34 0000003f

#
Doom Book 1
2213bf34 00000040

#
First Aid Spray
2213bf34 00000041

#
Serum
2213bf34 00000042

#
Red Herb
2213bf34 00000043

#
Green Herb
2213bf34 00000044

#
Blue Herb
2213bf34 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bf34 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bf34 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bf34 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bf34 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bf34 0000004a

#
Com. Radio
2213bf34 0000004d

#
ITEM MODIFIER SLOT 5:

#
Combat Knife
2213bf36 00000001

#
Handgun (a)
2213bf36 00000002

#
Shotgun
2213bf36 00000003

#
Handgun (b)
2213bf36 00000004

#
Magnum
2213bf36 00000005

#
Flamethrower
2213bf36 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bf36 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bf36 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bf36 00000009

#
Rocket Launcher
2213bf36 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bf36 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bf36 0000000c

#
Lockpick
2213bf36 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bf36 0000000e

#
Fuel
2213bf36 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bf36 00000010

#
Acid Rounds
2213bf36 00000011

#
Flame Rounds
2213bf36 00000012

#
Empty Bottle
2213bf36 00000013

#
Water
2213bf36 00000014

#
Umb Number 2
2213bf36 00000015

#
Umb Number 4
2213bf36 00000016

#
Umb Number 7
2213bf36 00000017

#
Umb Number 13
2213bf36 00000018

#
Yellow 6
2213bf36 00000019

#
NP-003
2213bf36 0000001a

#
V-Jolt
2213bf36 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bf36 0000001c

#
Square Crank
2213bf36 0000001d

#
Hex Crank
2213bf36 0000001e

#
Emblem
2213bf36 0000001f

#
Gold Emblem
2213bf36 00000020

#
Blue Jewel
2213bf36 00000021

#
Red Jewel
2213bf36 00000022

#
Music Notes
2213bf36 00000023

#
Wolf Medal
2213bf36 00000024

#
Eagle Medal
2213bf36 00000025

#
Chemical
2213bf36 00000026

#
Battery
2213bf36 00000027

#
Mo Disk
2213bf36 00000028

#
Wind Crest
2213bf36 00000029

#
Flare
2213bf36 0000002a

#
Slides
2213bf36 0000002b

#
Moon Crest
2213bf36 0000002c

#
Star Crest
2213bf36 0000002d

#
Sun Crest
2213bf36 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bf36 0000002f

#
Lighter
2213bf36 00000030

#
Lockpick
2213bf36 00000031

#
Sword Key
2213bf36 00000033

#
Armor Key
2213bf36 00000034

#
Shield Key
2213bf36 00000035

#
Helmet Key
2213bf36 00000036

#
Master Key
2213bf36 00000037

#
Special Key
2213bf36 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bf36 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bf36 0000003a

#
C.Room Key
2213bf36 0000003b

#
P.Room Key
2213bf36 0000003c

#
Small Key
2213bf36 0000003d

#
Red Book
2213bf36 0000003e

#
Doom Book 2
2213bf36 0000003f

#
Doom Book 1
2213bf36 00000040

#
First Aid Spray
2213bf36 00000041

#
Serum
2213bf36 00000042

#
Red Herb
2213bf36 00000043

#
Green Herb
2213bf36 00000044

#
Blue Herb
2213bf36 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bf36 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bf36 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bf36 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bf36 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bf36 0000004a

#
Com. Radio
2213bf36 0000004d

#
ITEM MODIFIER SLOT 6:

#
Combat Knife
2213bf38 00000001

#
Handgun (a)
2213bf38 00000002

#
Shotgun
2213bf38 00000003

#
Handgun (b)
2213bf38 00000004

#
Magnum
2213bf38 00000005

#
Flamethrower
2213bf38 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bf38 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bf38 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bf38 00000009

#
Rocket Launcher
2213bf38 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bf38 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bf38 0000000c

#
Lockpick
2213bf38 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bf38 0000000e

#
Fuel
2213bf38 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bf38 00000010

#
Acid Rounds
2213bf38 00000011

#
Flame Rounds
2213bf38 00000012

#
Empty Bottle
2213bf38 00000013

#
Water
2213bf38 00000014

#
Umb Number 2
2213bf38 00000015

#
Umb Number 4
2213bf38 00000016

#
Umb Number 7
2213bf38 00000017

#
Umb Number 13
2213bf38 00000018

#
Yellow 6
2213bf38 00000019

#
NP-003
2213bf38 0000001a

#
V-Jolt
2213bf38 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bf38 0000001c

#
Square Crank
2213bf38 0000001d

#
Hex Crank
2213bf38 0000001e

#
Emblem
2213bf38 0000001f

#
Gold Emblem
2213bf38 00000020

#
Blue Jewel
2213bf38 00000021

#
Red Jewel
2213bf38 00000022

#
Music Notes
2213bf38 00000023

#
Wolf Medal
2213bf38 00000024

#
Eagle Medal
2213bf38 00000025

#
Chemical
2213bf38 00000026

#
Battery
2213bf38 00000027

#
Mo Disk
2213bf38 00000028

#
Wind Crest
2213bf38 00000029

#
Flare
2213bf38 0000002a

#
Slides
2213bf38 0000002b

#
Moon Crest
2213bf38 0000002c

#
Star Crest
2213bf38 0000002d

#
Sun Crest
2213bf38 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bf38 0000002f

#
Lighter
2213bf38 00000030

#
Lockpick
2213bf38 00000031

#
Sword Key
2213bf38 00000033

#
Armor Key
2213bf38 00000034

#
Shield Key
2213bf38 00000035

#
Helmet Key
2213bf38 00000036

#
Master Key
2213bf38 00000037

#
Special Key
2213bf38 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bf38 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bf38 0000003a

#
C.Room Key
2213bf38 0000003b

#
P.Room Key
2213bf38 0000003c

#
Small Key
2213bf38 0000003d

#
Red Book
2213bf38 0000003e

#
Doom Book 2
2213bf38 0000003f

#
Doom Book 1
2213bf38 00000040

#
First Aid Spray
2213bf38 00000041

#
Serum
2213bf38 00000042

#
Red Herb
2213bf38 00000043

#
Green Herb
2213bf38 00000044

#
Blue Herb
2213bf38 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bf38 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bf38 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bf38 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bf38 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bf38 0000004a

#
Com. Radio
2213bf38 0000004d

#
START+SELECT: Fill Crate With Key Items & Weapons
94000130 000003f3
e213becc 00000060
ff03ff04 ff05ff06
ff07ff08 ff09ff0a
ff3eff1b ff1dff1e
ff1fff20 ff23ff24
ff25ff26 ff28ff27
ff28ff28 ff29ff2a
ff2bff2c ff2dff2e
ff2fff30 ff33ff34
ff35ff36 ff37ff38
ff39ff3a ff3bff3c
ff3dff42 ff41ff41
ff41ff41 ff46ff48
d2000000 00000000

Don't use this code with ANY other Crate Codes!!!
#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 1:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213becd 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213becd 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213becd 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 2:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213becf 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213becf 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213becf 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 3:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bed1 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bed1 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bed1 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 4:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bed3 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bed3 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bed3 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 5:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bed5 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bed5 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bed5 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 6:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bed7 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bed7 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bed7 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 7:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bed9 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bed9 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bed9 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 8:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bedb 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bedb 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bedb 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 9:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bedd 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bedd 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bedd 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 10:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bedf 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bedf 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bedf 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 11:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bee1 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bee1 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bee1 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 12:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bee3 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bee3 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bee3 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 13:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bee5 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bee5 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bee5 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 14:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bee7 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bee7 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bee7 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 15:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bee9 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bee9 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bee9 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 16:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213beeb 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213beeb 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213beeb 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 17:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213beed 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213beed 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213beed 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 18:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213beef 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213beef 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213beef 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 19:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bef1 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bef1 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bef1 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 20:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bef3 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bef3 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bef3 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 21:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bef5 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bef5 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bef5 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 47:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf29 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf29 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf29 00000001

#
CRATE ITEM QUANTITY CODES SLOT 48:

#
Item/Ammo Quantity = Infinite
2213bf2b 000000ff

#
Item/Ammo Quantity = 99
2213bf2b 00000063

#
Item/Ammo Quantity = 1
2213bf2b 00000001

#
CRATE MODIFIER SLOT 1:

#
Combat Knife
2213becc 00000001

#
Handgun (a)
2213becc 00000002

#
Shotgun
2213becc 00000003

#
Handgun (b)
2213becc 00000004

#
Magnum
2213becc 00000005

#
Flamethrower
2213becc 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213becc 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213becc 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213becc 00000009

#
Rocket Launcher
2213becc 0000000a

#
Handgun Bullets
2213becc 0000000b

#
Shotgun Shells
2213becc 0000000c

#
Lockpick
2213becc 0000000d

#
Magnum Rounds
2213becc 0000000e

#
Fuel
2213becc 0000000f

#
Explosive Rounds
2213becc 00000010

#
Acid Rounds
2213becc 00000011

#
Flame Rounds
2213becc 00000012

#
Empty Bottle
2213becc 00000013

#
Water
2213becc 00000014

#
Umb Number 2
2213becc 00000015

#
Umb Number 4
2213becc 00000016

#
Umb Number 7
2213becc 00000017

#
Umb Number 13
2213becc 00000018

#
Yellow 6
2213becc 00000019

#
NP-003
2213becc 0000001a

#
V-Jolt
2213becc 0000001b

#
Broken Shotgun
2213becc 0000001c

#
Square Crank
2213becc 0000001d

#
Hex Crank
2213becc 0000001e

#
Emblem
2213becc 0000001f

#
Gold Emblem
2213becc 00000020

#
Blue Jewel
2213becc 00000021

#
Red Jewel
2213becc 00000022

#
Music Notes
2213becc 00000023

#
Wolf Medal
2213becc 00000024

#
Eagle Medal
2213becc 00000025

#
Chemical
2213becc 00000026

#
Battery
2213becc 00000027

#
Mo Disk
2213becc 00000028

#
Wind Crest
2213becc 00000029

#
Flare
2213becc 0000002a

#
Slides
2213becc 0000002b

#
Moon Crest
2213becc 0000002c

#
Star Crest
2213becc 0000002d

#
Sun Crest
2213becc 0000002e

#
Ink Ribbon
2213becc 0000002f

#
Lighter
2213becc 00000030

#
Lockpick
2213becc 00000031

#
Sword Key
2213becc 00000033

#
Armor Key
2213becc 00000034

#
Shield Key
2213becc 00000035

#
Helmet Key
2213becc 00000036

#
Master Key
2213becc 00000037

#
Special Key
2213becc 00000038

#
Dormatory Key 002
2213becc 00000039

#
Dormatory Key 003
2213becc 0000003a

#
C.Room Key
2213becc 0000003b

#
P.Room Key
2213becc 0000003c

#
Small Key
2213becc 0000003d

#
Red Book
2213becc 0000003e

#
Doom Book 2
2213becc 0000003f

#
Doom Book 1
2213becc 00000040

#
First Aid Spray
2213becc 00000041

#
Serum
2213becc 00000042

#
Red Herb
2213becc 00000043

#
Green Herb
2213becc 00000044

#
Blue Herb
2213becc 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213becc 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213becc 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213becc 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213becc 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213becc 0000004a

#
Com. Radio
2213becc 0000004d

#
CRATE MODIFIER SLOT 2:

#
Combat Knife
2213bece 00000001

#
Handgun (a)
2213bece 00000002

#
Shotgun
2213bece 00000003

#
Handgun (b)
2213bece 00000004

#
Magnum
2213bece 00000005

#
Flamethrower
2213bece 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bece 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bece 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bece 00000009

#
Rocket Launcher
2213bece 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bece 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bece 0000000c

#
Lockpick
2213bece 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bece 0000000e

#
Fuel
2213bece 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bece 00000010

#
Acid Rounds
2213bece 00000011

#
Flame Rounds
2213bece 00000012

#
Empty Bottle
2213bece 00000013

#
Water
2213bece 00000014

#
Umb Number 2
2213bece 00000015

#
Umb Number 4
2213bece 00000016

#
Umb Number 7
2213bece 00000017

#
Umb Number 13
2213bece 00000018

#
Yellow 6
2213bece 00000019

#
NP-003
2213bece 0000001a

#
V-Jolt
2213bece 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bece 0000001c

#
Square Crank
2213bece 0000001d

#
Hex Crank
2213bece 0000001e

#
Emblem
2213bece 0000001f

#
Gold Emblem
2213bece 00000020

#
Blue Jewel
2213bece 00000021

#
Red Jewel
2213bece 00000022

#
Music Notes
2213bece 00000023

#
Wolf Medal
2213bece 00000024

#
Eagle Medal
2213bece 00000025

#
Chemical
2213bece 00000026

#
Battery
2213bece 00000027

#
Mo Disk
2213bece 00000028

#
Wind Crest
2213bece 00000029

#
Flare
2213bece 0000002a

#
Slides
2213bece 0000002b

#
Moon Crest
2213bece 0000002c

#
Star Crest
2213bece 0000002d

#
Sun Crest
2213bece 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bece 0000002f

#
Lighter
2213bece 00000030

#
Lockpick
2213bece 00000031

#
Sword Key
2213bece 00000033

#
Armor Key
2213bece 00000034

#
Shield Key
2213bece 00000035

#
Helmet Key
2213bece 00000036

#
Master Key
2213bece 00000037

#
Special Key
2213bece 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bece 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bece 0000003a

#
C.Room Key
2213bece 0000003b

#
P.Room Key
2213bece 0000003c

#
Small Key
2213bece 0000003d

#
Red Book
2213bece 0000003e

#
Doom Book 2
2213bece 0000003f

#
Doom Book 1
2213bece 00000040

#
First Aid Spray
2213bece 00000041

#
Serum
2213bece 00000042

#
Red Herb
2213bece 00000043

#
Green Herb
2213bece 00000044

#
Blue Herb
2213bece 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bece 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bece 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bece 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bece 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bece 0000004a

#
Com. Radio
2213bece 0000004d

#
CRATE MODIFIER SLOT 3:

#
Combat Knife
2213bed0 00000001

#
Handgun (a)
2213bed0 00000002

#
Shotgun
2213bed0 00000003

#
Handgun (b)
2213bed0 00000004

#
Magnum
2213bed0 00000005

#
Flamethrower
2213bed0 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bed0 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bed0 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bed0 00000009

#
Rocket Launcher
2213bed0 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bed0 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bed0 0000000c

#
Lockpick
2213bed0 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bed0 0000000e

#
Fuel
2213bed0 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bed0 00000010

#
Acid Rounds
2213bed0 00000011

#
Flame Rounds
2213bed0 00000012

#
Empty Bottle
2213bed0 00000013

#
Water
2213bed0 00000014

#
Umb Number 2
2213bed0 00000015

#
Umb Number 4
2213bed0 00000016

#
Umb Number 7
2213bed0 00000017

#
Umb Number 13
2213bed0 00000018

#
Yellow 6
2213bed0 00000019

#
NP-003
2213bed0 0000001a

#
V-Jolt
2213bed0 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bed0 0000001c

#
Square Crank
2213bed0 0000001d

#
Hex Crank
2213bed0 0000001e

#
Emblem
2213bed0 0000001f

#
Gold Emblem
2213bed0 00000020

#
Blue Jewel
2213bed0 00000021

#
Red Jewel
2213bed0 00000022

#
Music Notes
2213bed0 00000023

#
Wolf Medal
2213bed0 00000024

#
Eagle Medal
2213bed0 00000025

#
Chemical
2213bed0 00000026

#
Battery
2213bed0 00000027

#
Mo Disk
2213bed0 00000028

#
Wind Crest
2213bed0 00000029

#
Flare
2213bed0 0000002a

#
Slides
2213bed0 0000002b

#
Moon Crest
2213bed0 0000002c

#
Star Crest
2213bed0 0000002d

#
Sun Crest
2213bed0 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bed0 0000002f

#
Lighter
2213bed0 00000030

#
Lockpick
2213bed0 00000031

#
Sword Key
2213bed0 00000033

#
Armor Key
2213bed0 00000034

#
Shield Key
2213bed0 00000035

#
Helmet Key
2213bed0 00000036

#
Master Key
2213bed0 00000037

#
Special Key
2213bed0 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bed0 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bed0 0000003a

#
C.Room Key
2213bed0 0000003b

#
P.Room Key
2213bed0 0000003c

#
Small Key
2213bed0 0000003d

#
Red Book
2213bed0 0000003e

#
Doom Book 2
2213bed0 0000003f

#
Doom Book 1
2213bed0 00000040

#
First Aid Spray
2213bed0 00000041

#
Serum
2213bed0 00000042

#
Red Herb
2213bed0 00000043

#
Green Herb
2213bed0 00000044

#
Blue Herb
2213bed0 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bed0 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bed0 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bed0 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bed0 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bed0 0000004a

#
Com. Radio
2213bed0 0000004d

#
CRATE MODIFIER SLOT 4:

#
Combat Knife
2213bed2 00000001

#
Handgun (a)
2213bed2 00000002

#
Shotgun
2213bed2 00000003

#
Handgun (b)
2213bed2 00000004

#
Magnum
2213bed2 00000005

#
Flamethrower
2213bed2 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bed2 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bed2 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bed2 00000009

#
Rocket Launcher
2213bed2 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bed2 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bed2 0000000c

#
Lockpick
2213bed2 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bed2 0000000e

#
Fuel
2213bed2 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bed2 00000010

#
Acid Rounds
2213bed2 00000011

#
Flame Rounds
2213bed2 00000012

#
Empty Bottle
2213bed2 00000013

#
Water
2213bed2 00000014

#
Umb Number 2
2213bed2 00000015

#
Umb Number 4
2213bed2 00000016

#
Umb Number 7
2213bed2 00000017

#
Umb Number 13
2213bed2 00000018

#
Yellow 6
2213bed2 00000019

#
NP-003
2213bed2 0000001a

#
V-Jolt
2213bed2 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bed2 0000001c

#
Square Crank
2213bed2 0000001d

#
Hex Crank
2213bed2 0000001e

#
Emblem
2213bed2 0000001f

#
Gold Emblem
2213bed2 00000020

#
Blue Jewel
2213bed2 00000021

#
Red Jewel
2213bed2 00000022

#
Music Notes
2213bed2 00000023

#
Wolf Medal
2213bed2 00000024

#
Eagle Medal
2213bed2 00000025

#
Chemical
2213bed2 00000026

#
Battery
2213bed2 00000027

#
Mo Disk
2213bed2 00000028

#
Wind Crest
2213bed2 00000029

#
Flare
2213bed2 0000002a

#
Slides
2213bed2 0000002b

#
Moon Crest
2213bed2 0000002c

#
Star Crest
2213bed2 0000002d

#
Sun Crest
2213bed2 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bed2 0000002f

#
Lighter
2213bed2 00000030

#
Lockpick
2213bed2 00000031

#
Sword Key
2213bed2 00000033

#
Armor Key
2213bed2 00000034

#
Shield Key
2213bed2 00000035

#
Helmet Key
2213bed2 00000036

#
Master Key
2213bed2 00000037

#
Special Key
2213bed2 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bed2 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bed2 0000003a

#
C.Room Key
2213bed2 0000003b

#
P.Room Key
2213bed2 0000003c

#
Small Key
2213bed2 0000003d

#
Red Book
2213bed2 0000003e

#
Doom Book 2
2213bed2 0000003f

#
Doom Book 1
2213bed2 00000040

#
First Aid Spray
2213bed2 00000041

#
Serum
2213bed2 00000042

#
Red Herb
2213bed2 00000043

#
Green Herb
2213bed2 00000044

#
Blue Herb
2213bed2 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bed2 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bed2 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bed2 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bed2 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bed2 0000004a

#
Com. Radio
2213bed2 0000004d

#
CRATE MODIFIER SLOT 5:

#
Combat Knife
2213bed4 00000001

#
Handgun (a)
2213bed4 00000002

#
Shotgun
2213bed4 00000003

#
Handgun (b)
2213bed4 00000004

#
Magnum
2213bed4 00000005

#
Flamethrower
2213bed4 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bed4 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bed4 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bed4 00000009

#
Rocket Launcher
2213bed4 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bed4 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bed4 0000000c

#
Lockpick
2213bed4 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bed4 0000000e

#
Fuel
2213bed4 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bed4 00000010

#
Acid Rounds
2213bed4 00000011

#
Flame Rounds
2213bed4 00000012

#
Empty Bottle
2213bed4 00000013

#
Water
2213bed4 00000014

#
Umb Number 2
2213bed4 00000015

#
Umb Number 4
2213bed4 00000016

#
Umb Number 7
2213bed4 00000017

#
Umb Number 13
2213bed4 00000018

#
Yellow 6
2213bed4 00000019

#
NP-003
2213bed4 0000001a

#
V-Jolt
2213bed4 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bed4 0000001c

#
Square Crank
2213bed4 0000001d

#
Hex Crank
2213bed4 0000001e

#
Emblem
2213bed4 0000001f

#
Gold Emblem
2213bed4 00000020

#
Blue Jewel
2213bed4 00000021

#
Red Jewel
2213bed4 00000022

#
Music Notes
2213bed4 00000023

#
Wolf Medal
2213bed4 00000024

#
Eagle Medal
2213bed4 00000025

#
Chemical
2213bed4 00000026

#
Battery
2213bed4 00000027

#
Mo Disk
2213bed4 00000028

#
Wind Crest
2213bed4 00000029

#
Flare
2213bed4 0000002a

#
Slides
2213bed4 0000002b

#
Moon Crest
2213bed4 0000002c

#
Star Crest
2213bed4 0000002d

#
Sun Crest
2213bed4 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bed4 0000002f

#
Lighter
2213bed4 00000030

#
Lockpick
2213bed4 00000031

#
Sword Key
2213bed4 00000033

#
Armor Key
2213bed4 00000034

#
Shield Key
2213bed4 00000035

#
Helmet Key
2213bed4 00000036

#
Master Key
2213bed4 00000037

#
Special Key
2213bed4 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bed4 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bed4 0000003a

#
C.Room Key
2213bed4 0000003b

#
P.Room Key
2213bed4 0000003c

#
Small Key
2213bed4 0000003d

#
Red Book
2213bed4 0000003e

#
Doom Book 2
2213bed4 0000003f

#
Doom Book 1
2213bed4 00000040

#
First Aid Spray
2213bed4 00000041

#
Serum
2213bed4 00000042

#
Red Herb
2213bed4 00000043

#
Green Herb
2213bed4 00000044

#
Blue Herb
2213bed4 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bed4 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bed4 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bed4 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bed4 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bed4 0000004a

#
Com. Radio
2213bed4 0000004d

#
CRATE MODIFIER SLOT 6:

#
Combat Knife
2213bed6 00000001

#
Handgun (a)
2213bed6 00000002

#
Shotgun
2213bed6 00000003

#
Handgun (b)
2213bed6 00000004

#
Magnum
2213bed6 00000005

#
Flamethrower
2213bed6 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bed6 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bed6 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bed6 00000009

#
Rocket Launcher
2213bed6 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bed6 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bed6 0000000c

#
Lockpick
2213bed6 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bed6 0000000e

#
Fuel
2213bed6 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bed6 00000010

#
Acid Rounds
2213bed6 00000011

#
Flame Rounds
2213bed6 00000012

#
Empty Bottle
2213bed6 00000013

#
Water
2213bed6 00000014

#
Umb Number 2
2213bed6 00000015

#
Umb Number 4
2213bed6 00000016

#
Umb Number 7
2213bed6 00000017

#
Umb Number 13
2213bed6 00000018

#
Yellow 6
2213bed6 00000019

#
NP-003
2213bed6 0000001a

#
V-Jolt
2213bed6 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bed6 0000001c

#
Square Crank
2213bed6 0000001d

#
Hex Crank
2213bed6 0000001e

#
Emblem
2213bed6 0000001f

#
Gold Emblem
2213bed6 00000020

#
Blue Jewel
2213bed6 00000021

#
Red Jewel
2213bed6 00000022

#
Music Notes
2213bed6 00000023

#
Wolf Medal
2213bed6 00000024

#
Eagle Medal
2213bed6 00000025

#
Chemical
2213bed6 00000026

#
Battery
2213bed6 00000027

#
Mo Disk
2213bed6 00000028

#
Wind Crest
2213bed6 00000029

#
Flare
2213bed6 0000002a

#
Slides
2213bed6 0000002b

#
Moon Crest
2213bed6 0000002c

#
Star Crest
2213bed6 0000002d

#
Sun Crest
2213bed6 0000002e

#
Ink Ribbon
2213bed6 0000002f

#
Lighter
2213bed6 00000030

#
Lockpick
2213bed6 00000031

#
Sword Key
2213bed6 00000033

#
Armor Key
2213bed6 00000034

#
Shield Key
2213bed6 00000035

#
Helmet Key
2213bed6 00000036

#
Master Key
2213bed6 00000037

#
Special Key
2213bed6 00000038

#
Dormatory Key 002
2213bed6 00000039

#
Dormatory Key 003
2213bed6 0000003a

#
C.Room Key
2213bed6 0000003b

#
P.Room Key
2213bed6 0000003c

#
Small Key
2213bed6 0000003d

#
Red Book
2213bed6 0000003e

#
Doom Book 2
2213bed6 0000003f

#
Doom Book 1
2213bed6 00000040

#
First Aid Spray
2213bed6 00000041

#
Serum
2213bed6 00000042

#
Red Herb
2213bed6 00000043

#
Green Herb
2213bed6 00000044

#
Blue Herb
2213bed6 00000045

#
Red & Green Mixed Herbs
2213bed6 00000046

#
Green & Green Mixed Herbs
2213bed6 00000047

#
Green & Blue Mixed Herbs
2213bed6 00000048

#
Green, Blue & Red Mixed Herbs
2213bed6 00000049

#
Green x3 Mixed Herbs
2213bed6 0000004a

#
Com. Radio
2213bed6 0000004d

#
CRATE MODIFIER SLOT 7:

#
Combat Knife
2213bed8 00000001

#
Handgun (a)
2213bed8 00000002

#
Shotgun
2213bed8 00000003

#
Handgun (b)
2213bed8 00000004

#
Magnum
2213bed8 00000005

#
Flamethrower
2213bed8 00000006

#
Bazooka (Explosive Rounds)
2213bed8 00000007

#
Bazooka (Acid Rounds)
2213bed8 00000008

#
Bazooka (Flame Rounds)
2213bed8 00000009

#
Rocket Launcher
2213bed8 0000000a

#
Handgun Bullets
2213bed8 0000000b

#
Shotgun Shells
2213bed8 0000000c

#
Lockpick
2213bed8 0000000d

#
Magnum Rounds
2213bed8 0000000e

#
Fuel
2213bed8 0000000f

#
Explosive Rounds
2213bed8 00000010

#
Acid Rounds
2213bed8 00000011

#
Flame Rounds
2213bed8 00000012

#
Empty Bottle
2213bed8 00000013

#
Water
2213bed8 00000014

#
Umb Number 2
2213bed8 00000015

#
Umb Number 4
2213bed8 00000016

#
Umb Number 7
2213bed8 00000017

#
Umb Number 13
2213bed8 00000018

#
Yellow 6
2213bed8 00000019

#
NP-003
2213bed8 0000001a

#
V-Jolt
2213bed8 0000001b

#
Broken Shotgun
2213bed8 0000001c

#
Square Crank
2213bed8 0000001d

#
Hex Crank
2213bed8 0000001e

#
Emblem
2213bed8 0000001f

#
Gold Emblem
2213bed8 00000020

#
Blue Jewel
2213bed8 00000021

#
Red Jewel
2213bed8 00000022

#
Music Notes
2213bed8 00000023

#
Wolf Medal
2213bed8 00000024

#
Eagle Medal
2213bed8 00000025

#
Chemical
2213bed8 00000026

#
Battery
2213bed8 00000027

#
Mo Disk
2213bed8 00000028

#
Wind Crest
2213bed8 00000029

โอย เยอะมากมาย ไม่ไหวแว้ว หุๆ
รูปภาพ

ทำไมเน็ตไม่เร็วเลยฟะเนี่ย แง่มๆ
<<

papon123

ภาพประจำตัวสมาชิก

Licker
Licker

โพสต์: 103

ลงทะเบียนเมื่อ: 29 มี.ค. 2008, 18:21

ที่อยู่: แถวๆสวนสยาม

โพสต์ 17 พ.ค. 2008, 12:05

Re: ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

สูตรเยอะมากเลยนะครับเนี่ย
รูปภาพ
ข้องใจเรื่อง Resident Evil เว็บนี้ช่วยคุณได้ http://www.thaibiohazard.com
นี่สัตว์เลี้ยงของผมครับ http://alex.vr2online.in.th/user,Papon.html
____________________________________________________________
<<

Mr.0

ภาพประจำตัวสมาชิก

Licker
Licker

โพสต์: 118

ลงทะเบียนเมื่อ: 09 พ.ย. 2007, 16:32

ที่อยู่: ท่ามีก็อยู่

โพสต์ 18 พ.ค. 2008, 14:12

Re: ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

สูตรเยอะมากเลยครับ เลื่อนลงมาตั้งเยอะยังไม่หมดเลย
รูปภาพ
<<

ปีเตอร์

ภาพประจำตัวสมาชิก

B.S.A.A.
B.S.A.A.

โพสต์: 3254

ลงทะเบียนเมื่อ: 09 พ.ย. 2007, 03:49

ที่อยู่: เมืองแร๊คคูณ

โพสต์ 19 พ.ค. 2008, 16:04

Re: ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

สูตรเยอะมาก - -
รูปภาพ
<<

temnoza

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 231

ลงทะเบียนเมื่อ: 11 เม.ย. 2008, 21:27

ที่อยู่: Recooncity

โพสต์ 24 พ.ค. 2008, 21:14

Re: ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

มานใช้กับเครื่องDSได้ด้วยหรอ
รูปภาพ
ไฮบาละน่ารักมาก
<<

tks_2008

Zombie
Zombie

โพสต์: 8

ลงทะเบียนเมื่อ: 09 มิ.ย. 2009, 15:08

โพสต์ 18 มิ.ย. 2009, 02:41

Re: ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

ใช้กับ ภาคที่เล่นกับ pc ได้มั้ยครับ
<<

GTO

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 270

ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ก.พ. 2008, 20:18

ที่อยู่: หน่วยพิทักษ์คาซึคาเบะ

โพสต์ 04 ส.ค. 2009, 13:29

Re: ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

NDS สถานเดียวครับ
ใช้ได้ทั้ง EMu เละเครื่องเกม
แต่เครื่องนี่มันใส่ยังไงหว่าไม่เคยมี
รูปภาพ
...
ไว้อาลัยแด่ "โยชิโตะ อุซุย" ผู้เขียนการ์ตูนสุดคลาสสิค "เครยอนชินจัง ครับ"
<<

adneycandy

Zombie
Zombie

โพสต์: 1

ลงทะเบียนเมื่อ: 06 เม.ย. 2016, 13:35

โพสต์ 06 เม.ย. 2016, 13:37

Re: ข้อมูล Resident Evil Deadly Silence +Action Replay

ผู้เขียนการ์ตูนสุดคลาสสิค "เครยอนชินจัง ครับ"
== Solitaire ==

ย้อนกลับไปยัง Resident Evil 1

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน