โพสต์ 09 ก.ค. 2013, 13:41

Light Bar ของจอย PS4 ไม่สามารถปิดได้

Light Bar ของจอย PS4 ไม่สามารถปิดได้

รูปภาพ

หลายคนสงใสว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ Light Bar หรือแถบแสงบนจอยของ PS4 เราจะสามรถปิดมัน
เพื่อให้แบตเตอรี่คงอยู่ได้นานขึ้นวันนี้ประธาน WorldWide Studio ของโซนี่ Shuhei Yoshida
ได้ยืนยันทาง Twitter ของตัวเองแล้วว่า เราไม่สามารถที่จะปิด Light Bar หรือแถบแสงบนจอยได้
บางคนอาจยังไม่รู้ว่าถ้าเราไม่มีกล้อง PS Eye, Light Bar หรือแถบแสงจะไม่สามารถทำงาน
หรือใช้ลูกเล่นต่างๆของแทบแสงได้ นั้นหมายความว่า มันก็จะส่องแสงตลอดเวลา
แต่ไม่ได้ใช้งานนั้นเองครับ แต่มันก็จะไม่กินแบตเตอรี่ครับ อย่างไรก็ตามกล้อง PS Eye
จะขายแยกในราคา $59 เหรียญหรือ 1,800 บาทครับ

ที่มา : http://play4thai.com/wp/2013/07/light-bar-controller-cannot-turn-off/