ของสะสมนายGUNNM ตอน2 Resident Evil GAME&PROPS [20-8-14]

<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:37

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

มาถึงตรงนี้ จะขอใช้พื้นที่บอร์ด รวบรวมเกม RESIDENT EVIL version US และ Asia
เพื่อใช้อ้างอิงเกมที่ออกวางจำหน่ายครับ

หากมีส่วนใดผิดพลาดในส่วนของข้อมูลและรูปภาพ รบกวนติติงกันเข้ามาได้
ขอบคุณครับ

ขอเรียงลำดับแยกตามภาคครับ

เริ่มจาก

RESIDENT EVIL 0


Resident Evil 0
Release Region: US
Platform: NINTENDO Gamecube
Release Date: 12/11/2002

รูปภาพ


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


Resident Evil 0 Archives
Release Region: US
Platform: NINTENDO Wii
Release Date: 1/12/2009

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:44

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

RESIDENT EVIL

รูปภาพ

Resident Evil
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 30/3/1996

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


Resident Evil
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 1996

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


Resident Evil
Release Region: Thailand (Pirate)
Platform: SONY Play Station
Release Date: 1996

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพResident Evil
Release Region: United States
Platform: SEGA Saturn
Release Date: 31/08/1997

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


เดี๋ยวมาต่อครับ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:45

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

Resident Evil Director’s Cut
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 30/09/1997

รูปภาพ รูปภาพResident Evil Director’s Cut+Resident Evil 2 Demo Disc
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 1997

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


Resident Evil Director’s Cut Dual Shock Version
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 14/09/1998

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


Resident Evil (Remake) รีเมค
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Gamecube
Release Date: 30/04/2002

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:49

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

ต่อครับ :e7

Resident Evil Deadly Silence
Release Region: United States
Platform: NINTENDO DS
Release Date: 07/02/2006

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ


Resident Evil Archive
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Wii
Release Date: 23/6/2009

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:51

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

RESIDENT EVIL 2

รูปภาพ

Resident Evil 2
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 21/01/1998


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 2
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Game.com
Release Date: 10/11/1998

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพResident Evil 2 Dual Shock Version
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 11/11/1998


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

มีต่ออีกครับ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:52

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

Resident Evil 2
Release Region: United States
Platform: NINTENDO 64
Release Date: 19/11/1999

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 2
Release Region: United States
Platform: SEGA Dreamcast
Release Date: 15/12/2000

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

ภาพคลิ๊กขยายดูภาพใหญ่ได้นะครับResident Evil 2
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Gamecube
Release Date: 14/01/2003


รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:56

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

RESIDENT EVIL 3


รูปภาพ

Resident Evil 3: Nemesis
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 11/11/1999


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 3: Nemesis + Dino Crisis Demodisc
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 11/11/1999

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

ภาพเล็กคลิ๊กขยายได้ครับ :e7
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:57

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

Dino Crisis +Resident Evil 3: Nemesis Demodisc
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station
Release Date: 31/8/1999

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพResident Evil 3: Nemesis
Release Region: United States
Platform: SEGA Dreamcast
Release Date: 17/11/2000

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 3: Nemesis
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Gamecube
Release Date: 14/01/2003

รูปภาพ รูปภาพ

ทะยอยมาต่อนะครับ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 09:58

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

RESIDENT EVIL : CODE VERONICA


รูปภาพResident Evil Code Veronica
Release Region: United States
Platform: SEGA Dreamcast
Release Date: 29/03/2000

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพResident Evil Code Veronica X
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station 2
Release Date: 22/08/2001

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพResident Evil Code Veronica X + Devil May Cry Demo Disc
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station 2
Release Date: 22/08/2001

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

ภาพเล็กคลิ๊กขยายได้ครับ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 10:02

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

Resident Evil Code Veronica X Wesker's Report
Release Region: United States
Platform:Special Complementaty
Release Date: 2001

รูปภาพ รูปภาพResident Evil Code Veronica X
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Gamecube
Release Date: 03/12/2003

รูปภาพ รูปภาพ

ภาพเล็กคลิ๊กขยายได้ครับ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 10:05

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

RESIDENT EVIL 4

รูปภาพ

Resident Evil 4
Release Region: United States
Platform: NINTENDO GameCube
Release Date: 11/01/2005


รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 4 Special Edition
Release Region: United States
Platform: NINTENDO GameCube
Release Date: 11/01/2005

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ
Resident Evil 4 The Making of DVD
Release Region: United States
Platform: DVD Disc
Release Date: 2005

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

ภาพคลิ๊กขยายได้ครับ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 10:06

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

Resident Evil 4 Preview Disc (Includes Playable Demo)
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Gamecube
Release Date: 22/12/2004

รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 4
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station 2
Release Date: 25/10/2005

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 4 Premium Edition
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station 2
Release Date: 25/10/2005

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 4 DEMO disc
Release Region: United States
Platform: SONY Play Station 2
Release Date: 2005

รูปภาพ รูปภาพ
Resident Evil 4 Wii Edition
Release Region: United States
Platform: NINTENDO Wii
Release Date: 25/06/2007

รูปภาพ รูปภาพ
รูปภาพ

ภาพเล็กคลิ๊กขยายได้ครับ
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 10:07

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

RESIDENT EVIL 4 : APPLICATIONS

รูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ


Resident Evil 4 Lite iphone Edition
Release Region: -
Platform: iphone ipod ipad
Release Date: 27/7/2009

รูปภาพ


Resident Evil 4 iphone Edition
Release Region: -
Platform: iphone ipod ipad
Release Date: 27/7/2009

รูปภาพResident Evil 4 HD ipad Edition
Release Region: -
Platform: ipad
Release Date: 2/4/2010

รูปภาพ

เดี๋ยวมาต่อครับ ^ ^
รูปภาพ
My Collections
<<

GUNNM

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 561

ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2009, 22:46

โพสต์ 08 ส.ค. 2011, 10:14

Re: ของสะสมนายGUNNM ตอน3 Resident Evil GAME [8-Aug-11]

เนื่องจากไม่อยากให้แต่ละหน้าใช้เวลาโหลดนานเกิน
เลยขอทะยอยอัพเดทต่อในหน้าถัดไปครับ
รูปภาพ
My Collections
ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง Collection

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน