โพสต์ 27 พ.ย. 2018, 17:05

รวมคลิป Video ในรูปแบบ Report ของ RE2 Remake

รวม Video ที่เป็นคลิปโปรโมทเกมของ RE2 Remake นะ


Report #1: Leon S. Kennedy


https://www.youtube.com/watch?v=EZSXolpttSE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0TsOsr9ADKn6d9PwQjkf9_1L4ZkJZGib4ZzChHQ577ci-CGHGXCxW4YO8

Report #2: R.P.D.


https://www.youtube.com/watch?v=pdS4h-8UvQs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bJkCRtfuZAQHI6l4VZr_e8hEwzSOoaxJ-i9-JtZ8N9rRhh4vGGXH5rJQ


Report #3: Zombies


https://www.youtube.com/watch?v=KSjKwf2Bm8Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0vSfaaLoMWZp2zx8pLo5rypXEBzv2cdyPTj6xP-YZDnHyY7Fx9Qoz8ZE8

Report #4: Marvin Branner


https://www.youtube.com/watch?v=Mnn_qWzKcds&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1GM91rufPUhSt8qOFl-Uhl37EdUA1THo01dYsiGzYVo6xdy4Z1csdYW1U

Report #5: Reunion with Claire


https://www.youtube.com/watch?v=FdNnZmUhNZs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mtyH3UDROa0wkJTDjLeFFEivupVcBQxFd7qhGaHf8G_hvwB_o3JtRAYM

Report #6: Claire Redfield


https://www.youtube.com/watch?v=g6tXg2UX_Pg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1poJxq8-t6nw6ed4NdZtiSOvt4eTZ7kX23fGKgn4vgnxbOLUWSD1oUbS8

Report #7: Items: Herbs


https://www.youtube.com/watch?v=B6Hm4rYZvdI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mUk3DnPN6KmMW9bgR3DFTGGrUPFcUIOgjrzzfkcIzV1Vwq5BBvy_Fe8w


Report #8: Reinforced Powder


https://www.youtube.com/watch?v=g3azi9VJh_A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Hc4T3J_koSowaul23MgasEBSp9kIbWGuufUwhDmPDGACfrnz6eDh23gA

Report #9: Licker


https://www.youtube.com/watch?v=dOjKS_hQAp0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0-UJxDAdVcM4bJbnqyEYJ2iroI15r1LMExWTk46eEgFPJibmm7bhEmnNc

Report #10: Limited Offer: Samurai Edge


https://www.youtube.com/watch?v=V_W_IEtGARw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3JTLmP-6O2WGCSTEo1ED1AVzt9uBnS_HbJ_TMdd1qeLq3eRfewN3f1dr0

Report #11: Ada Wong


https://www.youtube.com/watch?v=g16kRAVWKa8

Report #12: Typewriter


https://www.youtube.com/watch?v=6_XAWItg2PY

Report #13: Zombie Invasion


https://www.youtube.com/watch?v=c7qxKFU3XbA

Report #14: Zombie dog


https://www.youtube.com/watch?v=Gg17TiReMoM

Report #15: GUN SHOP KENDO


https://www.youtube.com/watch?v=TCfYOWqSb5U
รูปภาพ
รูปภาพ

''It's about time someone took my place. And I'd be honored if it was you.''

                  - Chris Redfield