โพสต์ 26 ม.ค. 2017, 23:50

เข้าเกมไม่ได้ใครรูับอกทีครับ

อยากรู้วิธีแก้ไขครับ มันขึ้น D:\\reengine\\reengine\\builder\\modules\\render\\os\\renderdevivedx11.cpp" 5042 createComputeShader failed. HRESULT =0x80070057, The parameter incorrect. ช่วยทีครับบ