[Resident Evil 4]ข้อมูลปืน การอัพเกรดเเละจุดเด่นจุดด้อย

<<

*~VV3$l<el2~*

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 685

ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ส.ค. 2007, 20:08

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 11:10

[Resident Evil 4]ข้อมูลปืน การอัพเกรดเเละจุดเด่นจุดด้อย

ข้อมูลปืนและอาวุธในResident Evil 4

กระทู้นี่สำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าจะใช้ปืนอะไรดี โดยกระทู้นี่จะบอกสถานะด้านต่างๆของปืน ราคารวมในการอัพเกรดจนถึงขั้นEx และจุดเด่นจุดด้อยของปืนนั้นๆ เอาละครับเริ่มกันเลยดีกว่า

Pistol (ปืนประเภทปืนพก)

แน่นอนว่าทุกภาคของซีรี่ไบโอ ปืนพกเป็นปืนที่จำเป็นที่สุด ด้วยจำนวนกระสุนที่มีอยู่มากมาย เหมะสำหรับกำจัดศัตูรขนาดล็กอย่าง กานาโด้หรือสุนัขปรสิต ซึ่งปืนพกในภาคนี่มีอยู่4ประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไป

Handgun (ปืนสั้น) 8,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 1.0 Damage
Lv2 = 1.2 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 7,000 Ptas
Lv3 = 1.4 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv4 = 1.6 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv5 = 1.8 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas
Lv6 = 2.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.47 Sec
Lv2 = 0.40 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 5,000 Ptas
Lv3 = 0.33 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas

Reload Speed
Lv1 = 1.73 Sec
Lv2 = 1.47 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 4,000 Ptas
Lv3 = 0.87 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 10
Lv2 = 13 / ราคาของการอัพเกรด = 4,000 Ptas
Lv3 = 16 / ราคาของการอัพเกรด = 6,000 Ptas
Lv4 = 19 / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv5 = 22 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv6 = 25 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas

Exclusive = เพิ่มค่า Cri ในการยิงได้ Headshot / ราคาของการอัพเกรด = 57,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 198,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 103,000 Ptas

จุดเด่น = อัตราการยิง Headshot สูง / จุดด้อย = ความแรงค่อนข้างต่ำ

คุณสมบัติพิเศษ = CRITICAL

สถานที่ขายครั้งแรก = ได้ฟรีตั้งแต่ต้นเกมส์ / กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 6 ช่อง


Red 9 (เรดไนน์) 14,000 Ptas , Stock Red 9 = 4,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 1.6 Damage
Lv2 = 1.8 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 2.1 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv4 = 2.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 24,000 Ptas
Lv5 = 3.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 28,000 Ptas
Lv6 = 3.7 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 45,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.53 Sec
Lv2 = 0.47 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 0.40 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas

Reload Speed
Lv1 = 2.37 Sec
Lv2 = 2.20 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 6,000 Ptas
Lv3 = 1.67 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 8
Lv2 = 10 / ราคาของการอัพเกรด = 6,000 Ptas
Lv3 = 12 / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv4 = 15 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv5 = 18 / ราคาของการอัพเกรด = 16,000 Ptas
Lv6 = 22 / ราคาของการอัพเกรด = 22,000 Ptas

Exclusive = เพิ่มค่า Fire Power เป็น 6.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 80,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 317,000 Ptas / ถ้าติดพานท้าย = 321,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 165,500 Ptas / ถ้าติดพานท้าย = 167,500 Ptas

จุดเด่น = เป็นปืนพกที่แม่นยำและรุนแรงที่สุด / จุดด้อย = บรรจุกระสุนได้ค่อนข้างช้าและค่อนข้างน้อย

คุณสมบัติพิเศษ = POWER

สถานที่ขายครั้งแรก = ที่อุโมงค์ใต้ดินของโบสถ์ / กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 8 ช่อง / 11 ช่อง หากมีพานท้าย

Punisher (เพอร์นิชเชอร์) 20,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 0.9 Damage
Lv2 = 1.1 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 1.3 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv4 = 1.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv5 = 1.7 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv6 = 1.9 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.47 Sec
Lv2 = 0.40 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 0.33 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas

Reload Speed
Lv1 = 1.70 Sec
Lv2 = 1.47 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv3 = 0.83 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 10
Lv2 = 13 / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv3 = 16 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv4 = 20 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv5 = 24 / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas
Lv6 = 28 / ราคาของการอัพเกรด = 24,000 Ptas

Exclusive = เพิ่มความสามารถในการทะลุทะลวงเป็น 5 Hit / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 276,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 148,000 Ptas

จุดเด่น = เป็นปืนพกชนิดเดียวที่มีความสามารถในการทะลุทะลวง / จุดด้อย = เป็นปืนพกที่โจมตีได้เบาที่สุด

คุณสมบัติพิเศษ = PIERCING

สถานที่ขายครั้งแรก = ยิงเหรียญน้ำเงินให้ได้เกิน 10 เหรียญ รับฟรีได้จากพ่อค้า / กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 6 ช่อง

Blacktail (แบล็คเทลล์) 24,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 1.6 Damage
Lv2 = 1.8 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 2.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas
Lv4 = 2.3 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 24,000 Ptas
Lv5 = 2.7 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 30,000 Ptas
Lv6 = 3.2 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.47 Sec
Lv2 = 0.40 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 0.27 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas

Reload Speed
Lv1 = 1.70 Sec
Lv2 = 1.47 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv3 = 0.83 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 15
Lv2 = 18 / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv3 = 21 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv4 = 25 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv5 = 30 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv6 = 35 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Firepower เป็น 4.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 80,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 338,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 181,000 Ptas

จุดเด่น = เป็น ปืนพกที่ยิงได้รวดเร็ว และ บรรจุกระสุนได้รวดเร็วสุด / จุดด้อย = ปืนไม่ค่อยนิ่ง

คุณสมบัติพิเศษ = SPEED

สถานที่ขายครั้งแรก = เมื่อเข้าปราสาท / กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 6 ช่อง

Shotgun (ปืนประเภทลูกซอง)

ปืนประเภทลูกซองนั้นเป็นอีกปืนที่สำคัญสำหรับไบโอทุกภาค มันสามารถใช้ลุยกับศตูรขนาดใหญ่และศตูรกลุ่มขนาดใหญ่ได้ ด้วยความที่มันใช้กระสุนหัวลูกปราย ทำให้เมื่อยิงออกไปกระสุนจะแตกเป็นสะเก็ดกระจายเป็นวงกว้าง ลูกซองจะรุนแรงมากเมื่ออยู่ในระยะประชิดแต่จะเบาบางเมื่ออยู่ในระยะไกล ลุกซองในภาคนี่มีอยู่สามชนิด เรามาดูจุดเด่นของมันแต่ละชนิดกันดีกว่า

Village Shotgun (ลูกซองชาวบ้าน) 20,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 4.0 Damage
Lv2 = 4.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 5.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv4 = 6.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv5 = 7.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 30,000 Ptas
Lv6 = 8.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 1.53 Sec

Reload Speed
Lv1 = 3.03 Sec
Lv2 = 2.43 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 7,000 Ptas
Lv3 = 1.67 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 6
Lv2 = 8 / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv3 = 10 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv4 = 12 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv5 = 15 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv6 = 18 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas

Exclusive = สามารถโจมตีได้รุนแรงแม้อยู่ในระยะไกล / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 257,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 138,500 Ptas

จุดเด่น = เป็นลูกซองที่เมื่ออัพExแล้วจะยิงได้แรงแม้ในระยะไกล / จุดด้อย = เป็นลูกซองที่เบาที่สุด

คุณสมบัติพิเศษ = EXPLOSION , DISTANCE , CRITICAL

สถานที่ขายครั้งแรก = เก็บฟรีได้จากในบ้านที่เจ้าเลื่อยโผล่มา/กินพื้นที่ของกระเป๋า 16 ช่อง

Riotgun (ลูกซองปราสาท) 32,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 5.0 Damage
Lv2 = 5.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv3 = 6.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 24,000 Ptas
Lv4 = 6.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 28,000 Ptas
Lv5 = 7.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 32,000 Ptas
Lv6 = 8.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 50,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 1.53 Sec

Reload Speed
Lv1 = 3.03 Sec
Lv2 = 2.43 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 7,000 Ptas
Lv3 = 1.67 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 7
Lv2 = 9 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 11 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv4 = 13 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv5 = 15 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv6 = 17 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Firepower เป็น 10.0 Damage สามารถโจมตีได้รุนแรงแม้อยู่ในระยะไกล / ราคาของการอัพเกรด = 120,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 383,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 207,500 Ptas

จุดเด่น = เป็นลูกซองที่เมื่ออัพ Ex แล้วจะยิงได้แรงแม้ในระยะไกล และ มีความรุนแรงจากระยะไกลคงที่สุด / จุดด้อย = -

คุณสมบัติพิเศษ = EXPLOSION , DISTANCE , CRITICAL

สถานที่ขายครั้งแรก = เมื่อเข้าปราสาท / กินพื้นที่ของกระเป๋า 16 ช่อง

Striker (สไตรเกอร์) 45,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 6.0 Damage
Lv2 = 7.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv3 = 8.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 28,000 Ptas
Lv4 = 9.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 32,000 Ptas
Lv5 = 10.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas
Lv6 = 12.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 60,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 1.10 Sec

Reload Speed
Lv1 = 3.00 Sec
Lv2 = 2.40 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv3 = 1.67 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 12
Lv2 = 14 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 16 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv4 = 20 / ราคาของการอัพเกรด = 16,000 Ptas
Lv5 = 24 / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas
Lv6 = 28 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Capacity เป็น 100 นัด / ราคาของการอัพเกรด = 60,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 349,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 197,000 Ptas

จุดเด่น = เป็นลูกซองที่รุนแรงที่สุด บรรจุกระสุนได้มากสุดและยิงได้เร็วสุด / จุดด้อย = โจมตีได้เบามากเมื่ออยู่ในระยะไกลๆจึงลำบากเมื่อเจอศัตูรอย่างกานาโด้หน้าไม้

คุณสมบัติพิเศษ = EXPLOSION , CRITICAL

สถานที่ขายครั้งแรก = ชั้นใต้ดินปราสาทครั้งแรก / กินพื้นที่ของกระเป๋า 10 ช่อง


TMP (ปืนประเภทปืนกลมือ)

เป็นปืนที่สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเบาแจ่ด้วยความเร็วของมันสามารถทำให้กลุ่มกานาที่ตรงมาข้างหน้าหยุดชะงักได้ เนื่องจากกระสุนในเกมส์มีค่อนข้างมากจึงควรมีไว้ใช้แก้ขัดยามปืนพกขาดแคลน นอกจากนั้นมันยังใช้ล้มศตูรขาดใหญ่อย่างเช่นบอสได้ด้วย

TMP (ปืนกลมือ) 10,000 Ptas / Stock 4,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 0.4 Damage
Lv2 = 0.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 7,000 Ptas
Lv3 = 0.6 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 14,000 Ptas
Lv4 = 0.8 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas
Lv5 = 1.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 24,000 Ptas
Lv6 = 1.2 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.10 Sec

Reload Speed
Lv1 = 2.37 Sec
Lv2 = 1.93 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 5,000 Ptas
Lv3 = 1.17 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 30
Lv2 = 50 / ราคาของการอัพเกรด = 7,000 Ptas
Lv3 = 100 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv4 = 150 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv5 = 200 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv6 = 250 / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Firepower เป็น 1.8 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 100,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 320,000 Ptas / ถ้าติดพานท้าย 324,000
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 165,000 Ptas / ถ้าติดพานท้าย 167,000

จุดเด่น = สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระสุนในแมกซ์จะหมด / จุดด้อย = เป็นปืนที่เบาที่สุดในเกมส์

คุณสมบัติพิเศษ = FULL AUTO

สถานที่ขายครั้งแรก = ร้านพ่อค้าครั้งแรก / กินพื้นที่ของกระเป๋า 6 ช่อง + Stock 4 ช่อง


Rifle (ปืนประเภทไรเฟิล)

ปืนประเภทไรเฟิลถือว่าเป็นจุดเด่นของภาคนี่เลยก็ได้ ซึ่งมันเป็นปืนที่มีประโยชน์มาก หากขาดมันอาจจะทำให้จบเกมส์นี่ได้ยาก ด้วยความสามารถซูมยิงศัตูรได้ในระยะไกลตั้งแต่ศัตูรยังไม่ทันตั้งตัว และความแรงซึ่งแรงกว่าลุกซองทุกประเภททำให้ไรเฟิลเป็นปืนที่สมควรใช้ต่อสู้กับบอสและมินิบอสต่างๆ ในเกมส์จะมีไรเฟิลอย่สองประเภท

Rifle (ไรเฟิล) 12,000 Ptas / Scope 4,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 4.0 Damage
Lv2 = 5.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 6.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv4 = 8.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv5 = 10.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv6 = 12.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 2.73 Sec

Reload Speed
Lv1 = 4.00 Sec
Lv2 = 3.23 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv3 = 2.33 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 5
Lv2 = 7 / ราคาของการอัพเกรด = 6,000 Ptas
Lv3 = 9 / ราคาของการอัพเกรด = 8,000 Ptas
Lv4 = 12 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv5 = 15 / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas
Lv6 = 18 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Firepower เป็น 30.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 80,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 277,000 / ถ้าติดกล้อง 281,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 144,500 Ptas / ถ้าติดกล้อง 146,500

จุดเด่น = เป็นไรเฟิลที่โจมตีได้รุนแรงมากๆ / จุดด้อย = ต้องขึ้นลำกล้องใหม่ทุกครั้งเวลาที่ยิง ซึ่งทำให้เสียเวลาอย่างมาก

คุณสมบัติพิเศษ = POWER , PIERCING , DISTANCE , CRITICAL

สถานที่ขายครั้งแรก = ร้านพ่อค้าครั้งแรก / กินพื้นที่ของกระเป๋า 9 ช่อง + Scope 3 ช่อง

Semi-Auto Rifle (ไรเฟิลแบบกึ่งอัตโนมัติ) 35,000 Ptas / Scope 10,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 7.0 Damage
Lv2 = 8.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 9.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas
Lv4 = 11.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 24,000 Ptas
Lv5 = 13.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 30,000 Ptas
Lv6 = 15.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 1.83 Sec

Reload Speed
Lv1 = 2.33 Sec
Lv2 = 1.93 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 9,000 Ptas
Lv3 = 1.33 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 10
Lv2 = 12 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv3 = 14 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv4 = 17 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv5 = 20 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv6 = 24 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Firing Speed เป็น 0.80 / ราคาของการอัพเกรด = 80,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 316,000 / ถ้าติดกล้อง 326,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 175,500 Ptas / ถ้าติดกล้อง 180,500

จุดเด่น = เป็นไรเฟิลที่เมื่ออัพ Ex ยิงได้รวดเร็วมาก / จุดด้อย = โจมตีได้ค่อนข้างเบา

คุณสมบัติพิเศษ = SEMI AUTO , PIERCING , DISTANCE , CRITICAL

สถานที่ขายครั้งแรก = ร้านพ่อค้าในปราสาทครั้งแรก / กินพื้นที่ของกระเป๋า 14 ช่อง + Scope 3 ช่อง


Magnum (ปืนประเภทลูกโม่)

มันคือปืนประเภทลูกโม่ที่ใช้กระสุน .45 แม็กนั่ม ด้วยความแรงของกระสุนปืนสามารถทำให้สัตว์ประหลาดขนาดใหญ่อย่างเช่นบอสล้มลงได้อย่างสบาย มันมีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงจึงสามารถใช้จัดการกับศตูรกล่มใหญ่ที่เดินมาเป็นแถวได้ภายในนัดเดียว ด้วยความสามารถต่างๆทำให้ลูกโม่เป็นปืนที่จำเป็นอย่างยิ่งในเกมส์ แต่กระสุนที่ค่อนข้างน้อยมากในเกมส์ ทำให้กระสุนมักไม่พอ เราจึงควรงัดออกมาใช้ในความจำเป็นเท่านั้น

Broken Butterfly / The B.B.Gun (บีบีกัน) 38,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 13.0 Damage
Lv2 = 15.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv3 = 17.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 30,000 Ptas
Lv4 = 20.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas
Lv5 = 24.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 50,000 Ptas
Lv6 = 28.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 70,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.70 Sec

Reload Speed
Lv1 = 3.67 Sec
Lv2 = 3.00 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 2.33 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 6
Lv2 = 8 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 10 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv4 = 12 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Fire Power เป็น 50.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 150,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 455,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 246,500 Ptas

จุดเด่น = เป็นลูกโม่ที่รุนแรงที่สุดและรุนแรงมากเมื่ออัพ Ex / จุดด้อย = บรรจุกระสุนได้ช้ามากๆ

คุณสมบัติพิเศษ = POWER , PIERCING , CRITICAL , STOPPER

สถานที่ขายครั้งแรก = ได้ฟรีจากห้องปิดตายใกล้ๆ สวนในปราสาท (ต้องใช้แอชลีย์ปีนเข้าไปเก็บ) และร้านพ่อค้าในปราสาทครั้งแรก / กินพื้นที่ของกระเป๋า 8 ช่อง

Killer 7 (คิวเล่อเซเว่น) 77,700 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 25.0 Damage
Lv2 = 30.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 62,000 Ptas
Lv3 = 35.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 78,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.70 Sec

Reload Speed
Lv1 = 1.83 Sec
Lv2 = 1.53 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv3 = 0.93 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 30,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 7
Lv2 = 10 / ราคาของการอัพเกรด = 30,000 Ptas
Lv3 = 14 / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas

Exclusive = ไม่มี Ex

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 260,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 168,850 Ptas

จุดเด่น = เป็นแม็กนั่มที่เปลี่ยนกระสุนได้รวดเร็วที่สุด / จุดด้อย = โจมตีได้เบากว่า B.B.Gun

คุณสมบัติพิเศษ = POWER , PIERCING , CRITICAL , STOPPER

สถานที่ขายครั้งแรก = ร้านพ่อค้าบนเกาะครั้งแรก / กินพื้นที่ของกระเป๋า 8 ช่อง

Mine Thrower (ปืนยิงระเบิดเวลา) 9,800 Ptas / Scope 8,000 Ptas

รูปภาพ

เป็นปืนยิงระเบิดเวลา ซึ่งเมื่อยิงออกไปแล้วจะเป็นระเบิดเวลาซึ่งมีตะขอติดปักกับผิวหนังของเป้าหมาย ซึ่งระเบิดจะยังไม่ทำงานทันที แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดระเบิดจทำงานและสร้างความเสียหายให้แก่ศัตูร ปืนนี่เหมาะที่จะใช้สู้กับกลุ่มศตูรขนาดใหญ่ ให้กระจุยในทีเดียว และเมื่ออัพเกรดปืนนี่ถึงขั้นสุดแล้วมันจะมีความสามารถในการตรวจหาทิศทางของศตูรทำให้ปืนนี่เป็นปืนที่มีประโยชน์อย่างมาก ข้อเสียของมันคือกระสุนที่หาเก็ยได้อยากมาก ซึ่งนานๆจะเก็บได้ทีและต้องมีปืนนี่อยู่ในกระเป๋าเท่านั้น

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 2.0 Damage
Lv2 = 4.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv3 = 6.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 45,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 1.33 Sec


Reload Speed
Lv1 = 3.43 Sec
Lv2 = 2.57 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 18,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 5
Lv2 = 7 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv3 = 10 / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas

Exclusive = มีความสามาถในการติดตามเป้าหมาย / ราคาของการอัพเกรด = 30,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 183,000 / ถ้าติดกล้อง 191,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 96,400 Ptas / ถ้าติดกล้อง 100,400 Ptas

จุดเด่น = เมื่ออัพ Ex แล้วจะสามารถติดตามเป้าหมายได้ / จุดด้อย = กระสุนมีน้อยและความแรงค่อนข้างเบา

คุณสมบัติพิเศษ = BURST , MISSILE , STOPPER

สถานที่ขายครั้งแรก = ร้านพ่อค้าในปราสาทครั้งแรก / กินพื้นที่ของกระเป๋า 10 ช่อง

Rocket Luncher (เครื่องยิงจรวด) 30,000 Ptas

รูปภาพ

เครื่องยิงจรวดซึ่งมีอนุภาพในการทำลายล้างสูง มันสามารถล้มบอสขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายเพียงนัดเดียว เมื่อยิงออกไปมันจะเกิดระเบิดเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังให้ดี หากยิงในระใกล้ไปเราอาจจะได้รับเรงระเบิดซะเองก็ได้

ราคาขาย = 15,000 Ptas

Special Rocket Luncher (เครื่องยิงจรวดหัวรบพิเศษ)

รูปภาพ

เครื่องยิงจรวดซึ่งถูกพัฒนาที่บนเกาะของ Lord Saddler ให้มีความสามารถในการทำลายล้างสูงกว่าเครื่องยิงจรวดธรรมดาหลายเท่า มันสามารถล้มกลุ่มสัตว์ประหลาดทั้งหลายได้อย่างสบายๆ Adaได้ส่งปืนชนิดนี่ให้แก่LeonและLeonก็ใช้ปืนชนิดนี่กำจัดKing Plagasได้สำเร็จ

Special Weapon (ปืนพิเศษ)

ปืนพวกนี่จะเป็นปืนพิเศษที่ไม่สามารถใช้ได้ในการเล่นรอบแรก อาจจะต้องจบรอบแรกก่อนหรือพิชิตโหมดอะไรซักอย่าง ปืนพวกนี่มักจะมีอะไรที่พิเศษกว่าปืนธรรมดาเสมอ

Matilda (ปืนพกมาทิลด้า) 70,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 1.5 Damage
Lv2 = 1.7 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 1.9 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 17,000 Ptas
Lv4 = 2.1 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv5 = 2.3 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv6 = 2.5 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 0.47

Reload Speed
Lv1 = 1.73 Sec
Lv2 = 1.47 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 6,000 Ptas
Lv3 = 0.87 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 15
Lv2 = 18 / ราคาของการอัพเกรด = 7,000 Ptas
Lv3 = 21 / ราคาของการอัพเกรด = 10,000 Ptas
Lv4 = 24 / ราคาของการอัพเกรด = 12,000 Ptas
Lv5 = 27 / ราคาของการอัพเกรด = 16,000 Ptas
Lv6 = 30 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas

Exclusive = เพิ่มค่า Capacity เป็น 100 นัด / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 233,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 151,500 Ptas

จุดเด่น = สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องครั้งละ 3 นัด / จุดด้อย = การโจมตีค่อนข้างเบา

คุณสมบัติพิเศษ = BURST FIRE

สถานที่ขายครั้งแรก : เล่นจบเกมส์เนื้อเรื่องหลักรอบนึงก่อนแล้วจึงมีขายตั้งแต่เริ่มรอบสอง / กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 10 ช่อง

Handcannon (แฮนด์แคนน่อน) 0 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Firepower
Lv1 = 30.0 Damage
Lv2 = 35.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 40,000 Ptas
Lv3 = 40.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 50,000 Ptas
Lv4 = 45.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 70,000 Ptas
Lv5 = 50.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 90,000 Ptas
Lv6 = 60.0 Damage / ราคาของการอัพเกรด = 120,000 Ptas

Firing Speed
Lv1 = 1.67 Sec

Reload Speed
Lv1 = 3.67 Sec
Lv2 = 2.87 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv3 = 1.83 Sec / ราคาของการอัพเกรด = 50,000 Ptas

Capacity
Lv1 = 3
Lv2 = 4 / ราคาของการอัพเกรด = 15,000 Ptas
Lv3 = 5 / ราคาของการอัพเกรด = 20,000 Ptas
Lv4 = 6 / ราคาของการอัพเกรด = 25,000 Ptas
Lv5 = 8 / ราคาของการอัพเกรด = 35,000 Ptas
Lv6 = 10 / ราคาของการอัพเกรด = 50,000 Ptas

Exclusive = เพิ่ม Firepower เป็น 99.99 Damage และ ทำให้กระสุนไม่มีวันหมด / ราคาของการอัพเกรด = 200,000 Ptas

รวมราคาในการอัพจนถึงขั้น Ex = 790,000 Ptas
รวมราคาขายพร้อมอัพเกรดสูงสุด = 395,000 Ptas

จุดเด่น = โจมตีรุนแรงมากๆ และ กระสุนไม่มีวันหมด หากอัพ Ex / จุดด้อย = ความเร็วในการยิงต่อเนื่องช้า

คุณสมบัติพิเศษ = POWER , PIERCING , STOPPER , CRITICAL , INFINITY

สถานที่ขายครั้งแรก : ต้องเล่นโหมด Mercenaries ให้ได้ 5 ดาว ทุกฉาก ทุกตัวละคร และ จะมีให้ซื้อตั้งแต่เริ่มเกมส์ ในการเล่นรอบ 2 / กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 8 ช่อง

Chichago TypeWriter (ปืนเจ้าพ่อ) 1,000,000 Ptas

รูปภาพ

สถานะปืนและราคาในการอัพเกรต

Fire Power : 10.0 Damage
Fire Speed : 0.10 Sec
Reload Speed : 2.83 Sec
Capacity : Infinity

จุดเด่น = มีความรุนแรงสูงแถมยังโจมตีได้ต่อเนื่อง กระสุน ก็ Infinity/ จุดด้อย = ไม่มี

คุณสมบัติพิเศษ = POWER , CRITICAL , FULL AUTO , INFINITY

ราคาขาย = 500,000 Ptas

สถานที่ขายครั้งแรก : เล่นจบโหมด Seperate Way ใน Extas เมื่อจบแล้วโหลดเซฟ Cleargame ของเนื่อเรื่องหลักจะมีปืนนี่ขายตั้งแต่ต้นเกมส์ / กินพื้นที่ 21 ช่อง

Infinity Luncher (เครื่องยิงจรวดแบบกระสุนไม่มีวันหมด) 1,000,000 Ptas

รูปภาพ

เครื่องยิงจรวดซึ่งมีอนุภาพในการทำลายล้างสูง มันสามารถล้มบอสขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายเพียงนัดเดียว เมื่อยิงออกไปมันจะเกิดระเบิดเป็นวงกว้างสามารถกำจัดกลุ่มศัตรได้ ที่สำคัญกระสุนของมันไม่มีวันหมด

ราคาขาย = 500,000 Ptas

P.R.L.412 Plagas Removal Laser (ปืนเลเซอร์) 0 Ptas

รูปภาพ

ปืนเลเซอร์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างแสงให้ศตูรแสบตาได้ ในจังหวะที่พวกมันแสบตาเราจะมีโอกาสโจมตีพวกมันหรือวิ่งหลบพวกมันไปก็ได้ หากชาร์ตพลังงานจนเต็มมันสามารถยิงเลเซอร์เป็นเส้นตรงซึ่งความสามารถของเลเซอร์สามารถฆ่าเชื้อปรสิต Las Plagas ได้ทุกชนิด ซึงปืนนี่เหมาะมากในการสู้กับ Las Plagas ทุกรูปแบบ นอกจากนั้นมันยังไม่ทำอันตรายให้แก่ลีออนและแอชลี่อีกด้วย

ระเบิดมือ

รูปภาพรูปภาพรูปภาพ

สามารถหาเก็บได้ตลอดทั้งเกม เป็นระเบิดชนิดพกพา ซึ่งมีหลายชนิด โดยแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติต่างๆ กัน ไป ชนิดของระเบิด มี 3 ชนิด

Hand Grenade (สีเขียว) เป็นระเบิดมือ เมื่อเราดึงสลักแล้วปาออกไปจะระเบิดทันที ทำให้ศัตรูรอบๆ ตายไม่เหลือ มีความรุนแรงมากที่สุด ในบรรดาระเบิด และ มี รัศมีในวงกว้าง

Incendiary Grenade (สีแดง) เป็นระเบิดไฟ เมื่อเราปาออกไปจะทำให้พื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตร ณ จุดที่ตกเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง ใช้ได้ดีกับ หมาปรสิต COLMILLOS ที่ แพ้ทาง เป็นระเบิดที่มีความรุนแรงไม่มากเท่าไร รัศมีการทำลายก้ไม่กว้างเท่าไรนัก

Flash Granade (สีน้ำเงิน) เป็นระเบิดแสง เมื่อขว้างออกไปจะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นชั่วขณะ 20 วินาที หรืออาจใช้ขว้างใส่ศัตรูในร่างปรสิตก็ได้ผลดีทีเดียว (ปรสิตแพ้แสง รวมไปถึง อีกา ด้วย)

อุปกรณ์แต่งปืน

รูปภาพ

STOCK (RED 9)

สถานที่ : CHAPTER 2-2
สเปคปืน : RED 9
คุณสมบัติ : เล็งยิงนิ่งขึ้น + ลดแรงถีบลง = 80%
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ซื้อพ่อค้า : 4000 PTAS
ขายพ่อค้า : 2000 PTAS

รูปภาพ

STOCK (TMP)

สถานที่ : CHAPTER 1-3
สเปคปืน : TMP
คุณสมบัติ : เล็งยิงนิ่งขึ้น + ลดแรงถีบลง = 80%
พื้นที่กระเป๋า : 4 ช่อง
ซื้อพ่อค้า : 4000 PTAS
ขายพ่อค้า : 2000 PTAS

รูปภาพ

SCOPE (RIFLE)

สถานที่ : CHAPTER 1-2
สเปคปืน : RIFLE
คุณสมบัติ : กล้องเล็งพิเศษ ZOOM ได้ไกลขึ้น 4 ระดับ
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ซื้อพ่อค้า : 7000 PTAS
ขายพ่อค้า : 3500 PTAS

รูปภาพ

SCOPE (SEMI-AUTO RIFLE)

สถานที่ : CHAPTER 3-1
สเปคปืน : SEMI-AUTO RIFLE
คุณสมบัติ : กล้องเล็งพิเศษ ZOOM ได้ไกลขึ้น 4 ระดับ
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ซื้อพ่อค้า : 10000 PTAS
ขายพ่อค้า : 5000 PTAS

รูปภาพ

INFRARED SCOPE

สถานที่ : CHAPTER 5-1 ห้องแช่แข็ง
สเปคปืน : SNIPER RIFLE
คุณสมบัติ : กล้องจับความร้อน ZOOM ได้ไกลขึ้น 2 ระดับ เหมาะใช้ กำจัดปรสิตในร่างกาย REGENERATOR , IRON MAIDEN
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ขายพ่อค้า : 10000 PTAS

รูปภาพ

SCOPE (MINE THROWER)

สถานที่ : CHAPTER 3-1
สเปคปืน : MINE THROWER
คุณสมบัติ : กล้องเล็งธรรมดา ZOOM ได้ไกลขึ้น 2 ระดับ
พื้นที่กระเป๋า : 4 ช่อง
ซื้อพ่อค้า : 8000 PTAS
ขายพ่อค้า : 4000 PTAS

รูปภาพ

SILENCER (HANDGUN)

สถานที่ : WESKER ในโหมด THE MERCENARIES
สเปคปืน : HANDGUN
คุณสมบัติ : ท่อเก็บเสียง เหมาะสำหรับ สังหารศัตรูแบบเงียบๆ
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง

ชุดเกราะ

รูปภาพ

Tactical Vest

ราคา : 60000 Ptas
คุณสมบัติ : ป้องกันการโจมตี 30%
สถานที่ขายครั้งแรก : ร้านพ่อค้าบนเกาะ Chapter 5-1 ระดับ NORMAL เท่านั้น

กระเป๋า

รูปภาพ

ATTACHE CASE S

สถานที่ : LEON + ADA
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 6 x 10 = 60 ช่อง

รูปภาพ

ATTACHE CASE M

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านสเปนครั้งแรก , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 7 x 11 = 77 ช่อง
ซื้อตัว : 24000 PTAS

รูปภาพ

ATTACHE CASE L

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในปราสาทครั้งแรก , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 8 x 12 = 96 ช่อง
ซื้อตัว : 40000 PTAS

รูปภาพ

ATTACHE CASE XL

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ปราสาทซาลาซาร์ CHAPTER 3-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 5
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 8 x 15 = 120 ช่อง
ซื้อตัว : 73000 PTAS

ข้อมูลอาวุธใน Mercenaries Mode

อาวุธและไอเทมของ Leon

- Blacktail / Pistol

รูปภาพ

Firepower : 2.7 Damage
Firing speed : 0.40 Sec
Reload speed : 1.47 Sec
Capacity : 21

- Riotgun / Shotgun

รูปภาพ

Firepower : 7.0 Damage
Firing speed : 1.53 Sec
Reload speed : 1.62 Sec
Capacity : 13

-Handgun Aumo x 30
-F.A. Spray

อาวุธและไอเทมของ Ada

- Pulnisher / Pistol

รูปภาพ

Firepower : 1.9 Damage
Firing speed : 0.33 Sec
Reload speed : 1.47 Sec
Capacity : 20

- TMP

รูปภาพ

Firepower : 1.0 Damage
Firing speed : 0.10 Sec
Reload speed : 1.93 Sec
Capacity : 100


- Semi-Auto Rifle/Rifle

รูปภาพ

Firepower : 15.0 Damage
Firing speed : 0.80 Sec
Reload speed : 1.90 Sec
Capacity : 12

-TMP Aumo x 100
-Handgun Aumo x 30
-Rifle Aumo x 5
-Fire Granade x 3
-F.A. Spray

อาวุธและไอเทมของ Krauser

- Bow

รูปภาพ

Firepower : 16.6 Damage
Firing speed : 0.03 Sec
Reload speed : 0.03 Sec
Capacity : 1

-Bowgun Arrow x 30
-Flash Granade x 3

อาวุธและไอเทมของ Hunk

- TMP+Stock

รูปภาพ

Firepower : 1.0 Damage
Firing speed : 0.10 Sec
Reload speed : 1.17 Sec
Capacity : 100

TMP Aumo x 50
Hand Grenades x 3
First Aid Spray x 1

อาวุธและไอเทมของ Wesker

- Handgun / Pistol + Silencer

รูปภาพ

Firepower : 2.0 Damage
Firing speed : 0.33 Sec
Reload speed : 0.87 Sec
Capacity : 25

- Semi-Auto Rifle/Rifle

รูปภาพ

Firepower : 15.0 Damage
Firing speed : 0.80 Sec
Reload speed : 1.90 Sec
Capacity : 24

- Killer 7/Magnum

รูปภาพ

Firepower : 30.0 Damage
Firing speed : 0.70 Sec
Reload speed : 1.53 Sec
Capacity : 10


-Fire Granade x 1
-Hand Granade x 4
-Flash Granade x 3
-F.A. Spray

อาวุธในที่มีให้ใน Seperate Way

Blacktail

รูปภาพ

ได้จาก : มีให้ตั้งแต่ต้นเกมส์
Fire Power : 2.0
Fire Speed : 0.27
Reload Speed :1.47
Capacity : 21
กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 6 ช่อง

Standard Shotgun

รูปภาพ

ได้จาก : มีให้ตั้งแต่ต้นเกมส์
Fire Power : 5.0
Fire Speed : 1.53
Reload Speed : 3.03
Capacity : 21
กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 12 ช่อง

TMP

รูปภาพ

ได้จาก : ซื่อได้จากพ่อค้าเริ่มขายตั้งแต่ร้านพ่อค้าร้านแรก
Fire Power : 1.2
Fire Speed : 0.10
Reload Speed : 1.93
Capacity : 100
กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 6 ช่อง

Semi-Auto Rifle

รูปภาพ

ได้จาก : ซื่อจากพ่อค้าในChapter 2
Fire Power : 15.0
Fire Speed : 1.83
Reload Speed : 1.90
Capacity : 12
กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 14 ช่อง

Bowgun

รูปภาพ

ได้จาก : ซื่อจากพ่อค้าในChapter 3
Fire Power : 16.6
Fire Speed : 2.43
Reload Speed : 2.00
Capacity : -
กินพื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมด 15 ช่อง

จบแล้วคร้าบ หากใครต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยอะไรโพสถามมาได้ หรือใครชิบปืนไหนก็โพสมาได้เช่นกัน ผมจะคอยอัพเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านขอรับ :e16

ขอบคุณภาพประกอบจาก

residentevilcenter.net
evilresource.com
แก้ไขล่าสุดโดย *~VV3$l<el2~* เมื่อ 02 ต.ค. 2007, 08:36, แก้ไขแล้ว 9 ครั้ง.
รูปภาพ
รูปภาพ
<<

treize13

ภาพประจำตัวสมาชิก

Zombie
Zombie

โพสต์: 29

ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.ย. 2007, 19:39

ที่อยู่: Super Robot Wars

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 12:06

แ ล้ ว อ ย่ า ลื ม ใ ส่ ร า ค า อั พ เ ก ร ด ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ปื น ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ใ ส่ ด้ ว ย น ะ ค รั บ รูปภาพ
<<

*~VV3$l<el2~*

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 685

ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ส.ค. 2007, 20:08

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 12:15

treize13 เขียน:แ ล้ ว อ ย่ า ลื ม ใ ส่ ร า ค า อั พ เ ก ร ด ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ปื น ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ใ ส่ ด้ ว ย น ะ ค รั บ รูปภาพ

ขอรับกำลังคำใช้โปรช่วยอยู่ครับ รอเเปปนะครับ ==*
รูปภาพ
รูปภาพ
<<

wongpresert

ภาพประจำตัวสมาชิก

Licker
Licker

โพสต์: 182

ลงทะเบียนเมื่อ: 23 ก.ย. 2007, 12:08

ที่อยู่: R.P.D

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 12:18

โอ้วมันยอดจิงเลยงับบอกแม้กระทั้งปืนปลดล็อกด้วยหายากมากๆเลยรายละเอียดนี่
<<

XLR8

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 1749

ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.ค. 2007, 07:47

ที่อยู่: Digital World

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 13:04

Striker ใส่กระสุนออกจาเร็ว :e12
<<

*~VV3$l<el2~*

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 685

ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ส.ค. 2007, 20:08

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 14:45

XLR8 เขียน:Striker ใส่กระสุนออกจาเร็ว :e12


ง่ะ พี่คนนี่ตาดีสุดยอดจริงๆ :e12
ใช้ครับ สไต์เกอร์ใส่กระสุนเร็วที่สุดในลูกซอง เเต่ผมหาข้อด้อยของมันไม่ได้เลย ผมเลยสังเกตจากเวลาผมเล่นเวลากระสุนหมดในเวลาโดนล้อม เเม้จะใส่เร็วสุดในลูกซองเเต่ก็ค่อนข้างช้าอยู่ดี เลยถูกโจมตี จุดนี่ถือเป็นจุดอ่อนของลูกซองทุกประเภท
เเต่สำหรับสไตเกอร์หากอัพเป็นExเเล้วไม่มีทางเกิดปัญหาเเบบนี่ได้เเน่นอน เพราะCapacมันตั้ง100นึง เพราะฉะนั้นสไตเกอร์หากอัพExเเล้วจะเป็นปืนที่ค่อนข้างสุดยอดเลยทีเดียว :e12

ปล.ผมจะไปEditเป็นยิงระยะไกลไม่เเรงละกันครับ :e11
รูปภาพ
รูปภาพ
<<

rockmanZ

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 631

ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ส.ค. 2007, 14:59

ที่อยู่: ใต้สถานีรถไฟฟ้า

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 19:48

ดีมากๆ เลยครับ
ข้อมูลละเอียดดีครับ
ปักหมุดเยย :e7
แต่ยังมีบางจุดที่พิมพ์ตก พิมพ์ผิด
แต่ก็ไม่เป็นไรครับ
ผิดก็แก้ใหม่ได้ :e8
แก้ไขล่าสุดโดย rockmanZ เมื่อ 28 ก.ย. 2007, 20:09, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
รูปภาพ
ความดีก็เหมือนกางเกงใน
มีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
<<

rockmanZ

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 631

ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ส.ค. 2007, 14:59

ที่อยู่: ใต้สถานีรถไฟฟ้า

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 19:54

*~VV3$l<el2~* เขียน:
XLR8 เขียน:Striker ใส่กระสุนออกจาเร็ว :e12


ง่ะ พี่คนนี่ตาดีสุดยอดจริงๆ :e12
ใช้ครับ สไต์เกอร์ใส่กระสุนเร็วที่สุดในลูกซอง เเต่ผมหาข้อด้อยของมันไม่ได้เลย ผมเลยสังเกตจากเวลาผมเล่นเวลากระสุนหมดในเวลาโดนล้อม เเม้จะใส่เร็วสุดในลูกซองเเต่ก็ค่อนข้างช้าอยู่ดี เลยถูกโจมตี จุดนี่ถือเป็นจุดอ่อนของลูกซองทุกประเภท
เเต่สำหรับสไตเกอร์หากอัพเป็นExเเล้วไม่มีทางเกิดปัญหาเเบบนี่ได้เเน่นอน เพราะCapacมันตั้ง100นึง เพราะฉะนั้นสไตเกอร์หากอัพExเเล้วจะเป็นปืนที่ค่อนข้างสุดยอดเลยทีเดียว :e12

ปล.ผมจะไปEditเป็นยิงระยะไกลไม่เเรงละกันครับ :e11


Striker สุดยอดปืนลูกซองจริงๆ หล่ะครับ
เล่นครังแรกตกใจเลย
โห มานจะบรรจุลูกไรเยอะขนาดนี้ฟระ
ต้ง 100 นัด :e7
แต่ผมชอบ Shotgun อันแรกนะ
มานให้อารมณ์ของภาคเก่าๆ ดี
แถมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือป่าว
ว่ามานตั้งลำเล็งไวดี :e7
รูปภาพ
ความดีก็เหมือนกางเกงใน
มีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
<<

beerzero

ภาพประจำตัวสมาชิก

Zombie
Zombie

โพสต์: 49

ลงทะเบียนเมื่อ: 28 ก.ค. 2007, 12:45

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 20:09

หน้าไม้ของเอด้ากับหน้าไม้ของเคราเซอร์เหมือนกันมั้ยครับ
<<

rockmanZ

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 631

ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ส.ค. 2007, 14:59

ที่อยู่: ใต้สถานีรถไฟฟ้า

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 20:11

ของ Kruaser มานธนูครับ
ความแรงน่าจะพอๆ กานนะ
เพราะยิงหัวกระจุยเลย
แต่ของ Ada เนี่ยมานระเบิดไปเลย
รูปภาพ
ความดีก็เหมือนกางเกงใน
มีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
<<

armjaa99

Zombie
Zombie

โพสต์: 12

ลงทะเบียนเมื่อ: 20 ก.ย. 2007, 09:13

ที่อยู่: อยู่ได้ทุกที่

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 20:12

ก็น่าจะเหมือนนะแค่คนใช้คนละคน
รูปภาพ
<<

XLR8

ภาพประจำตัวสมาชิก

Moderator
Moderator

โพสต์: 1749

ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.ค. 2007, 07:47

ที่อยู่: Digital World

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 20:24

แอบไปเปลี่ยนตรงไรเฟิลรุ่นพระเจ้าเหาเรืองอำนาจและ :e12

"ต้องชักกระสุนออกทุกครั้ง" มันแหม่งๆไปไหม :e12 :e12 :e12

เลยเปลี่ยนเป็น ต้องขึ้นลำกล้องใหม่ทุกครั้ง จะเข้ากว่านา :e12
<<

vincent_shelke

ภาพประจำตัวสมาชิก

Crimson Head
Crimson Head

โพสต์: 87

ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ส.ค. 2007, 14:19

ที่อยู่: laboratory

โพสต์ 28 ก.ย. 2007, 22:54

ขอบคุณ มากครับ ที่ ทำมาให้ได้อ่านแบบ ละเอียด
รูปภาพ
<<

*~VV3$l<el2~*

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 685

ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ส.ค. 2007, 20:08

โพสต์ 29 ก.ย. 2007, 06:10

rockmanZ เขียน:ของ Kruaser มานธนูครับ
ความแรงน่าจะพอๆ กานนะ
เพราะยิงหัวกระจุยเลย
แต่ของ Ada เนี่ยมานระเบิดไปเลย


ถูกต้องขอรับ ผมก็คิดว่าความเเรงพอๆกัน :e4
ตอนเเรกกะจะเอาข้อมูลธนูมาครับ เเต่มันไม่เลยะไม่ได้เอามาลงมีเเต่หน้าไม้ของเอด้า
เท่าที่ดูความเเรงน่าจะประมาณ13-18มั้งไม่เเน่ใจ ส่วนความเเรงหน้าไม้เป็น16ครับ :e8

XLR8 เขียน:แอบไปเปลี่ยนตรงไรเฟิลรุ่นพระเจ้าเหาเรืองอำนาจและ :e12

"ต้องชักกระสุนออกทุกครั้ง" มันแหม่งๆไปไหม :e12 :e12 :e12

เลยเปลี่ยนเป็น ต้องขึ้นลำกล้องใหม่ทุกครั้ง จะเข้ากว่านา :e12


งืมๆ เห็นด้วยทำให้คนอ่านที่ไม่เคยเล่นเข้าใจง่ายกว่าด้วย ขอบคุณมากครับที่เเนะนำ :e4

ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ เเล้วผมค่อยเพิ่มรวมค่าเงินที่อัพเกรตถึงExที่ว่างอยู่เข้าไป :e8
รูปภาพ
รูปภาพ
<<

RyuZaKi

ภาพประจำตัวสมาชิก

S.T.A.R.S.
S.T.A.R.S.

โพสต์: 426

ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ส.ค. 2007, 09:51

ที่อยู่: คฤหาสน์ สปอนเซอร์ (555+)

โพสต์ 30 ก.ย. 2007, 13:28

ลูกซองชาวบ้านต้องเป็น

Village Shotgun นะครับ

Blacktali = แบล็คเทลล์

Pulnisher = Punisher

Handcanon = Hancannon

P.R.L.412 Laser,Plags Laser = P.R.L.412 Laser , Plagas Laserประมาณนี้แหละครับ ที่ผิด
รูปภาพ
ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง Resident Evil 4

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน