ลายแทงขุมทรัพย์ RESIDENT EVIL 4 TREASURE

<<

50000000VOLT

Moderator
Moderator

โพสต์: 3346

ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ม.ค. 2008, 22:51

โพสต์ 30 พ.ย. 2017, 23:07

ลายแทงขุมทรัพย์ RESIDENT EVIL 4 TREASURE

TREASURE

รูปภาพ

SPINEL

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท ทั่วไป
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Spinel
ขายตัว : 2000 PTAS

รูปภาพ

RUBY

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , CHAPTER 1-3 , CHAPTER 2-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Ruby
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

EMERALD

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-3 , CHAPTER 5-4
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Emerald
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

VELVET BLUE

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , CHAPTER 3 , CHAPTER 4
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Velvet_Blue
ขายตัว : 2500 PTAS

รูปภาพ

GREEN CATSEYE

สถานที่ : CHAPTER 1-3 ปริศนาหลังโบสถ์ , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
ผสมกันได้ : BEERSTEIN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Catseye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

RED CATSEYE

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
ผสมกันได้ : BEERSTEIN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Catseye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

YELLOW CATSEYE

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
ผสมกันได้ : BEERSTEIN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Yellow_Catseye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

BEERSTEIN

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2 ยิงสลิงขึ้นไปข้างบนสะพานไม้
ผสมกันได้ : GREEN CATSEYE , RED CATSEYE , YELLOW CATSEYE
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Beerstein
ขายตัว : 3000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 CATSEYE : 10000 PTAS
2 CATSEYE : 15000 PTAS
3 CATSEYE : 20000 PTAS

รูปภาพ

GREEN GEM

สถานที่ : CHAPTER 2-1 , CHAPTER 3-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : ELEGANT MASK
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Gem
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

RED GEM

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , CHAPTER 3-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : ELEGANT MASK
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Gem
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

PURPLE GEM

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , CHAPTER 3-1 , CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : ELEGANT MASK
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Purple_Gem
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT MASK

สถานที่ : CHAPTER 1-2 , CHAPTER 3-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : GREEN GEM , RED GEM , YELLOW GEM
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Mask
ขายตัว : 3000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 GEM : 10000 PTAS
2 GEM : 15000 PTAS
3 GEM : 20000 PTAS

รูปภาพ

GREEN EYE

สถานที่ : ฆ่าแมลงยักษ์ล่องหน NOVISTADOR และ ทำลายรังผึ้ง โอกาส DROP ได้ 70%
ผสมกันได้ : BUTTERFLY LAMP
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Eye
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

RED EYE

สถานที่ : ฆ่าแมลงยักษ์ล่องหน NOVISTADOR และ ทำลายรังผึ้ง โอกาส DROP ได้ 50%
ผสมกันได้ : BUTTERFLY LAMP
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Eye
ขายตัว : 1500 PTAS

รูปภาพ

BLUE EYE

สถานที่ : ฆ่าแมลงยักษ์ล่องหน NOVISTADOR และ ทำลายรังผึ้ง โอกาส DROP ได้ 30%
ผสมกันได้ : BUTTERFLY LAMP
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Blue_Eye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

BUTTERFLY LAMP

สถานที่ : CHAPTER 3-2 , CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 5
ผสมกันได้ : GREEN EYE , RED EYE , BLUE EYE
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Butterfly_Lamp
ขายตัว : 4500 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 EYE : 6500 - 8500 PTAS
2 EYE : 11000 - 15000 PTAS
3 EYE : 32000 PTAS

รูปภาพ

CROWN JEWEL

สถานที่ : สังหาร VERDUGO
ผสมกันได้ : CROWN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Crown_Jewel
ขายตัว : 11000 PTAS

รูปภาพ

ROYAL INSIGNIA

สถานที่ : CHAPTER 4-2
ผสมกันได้ : CROWN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Royal_Insignia
ขายตัว : 13000 PTAS

รูปภาพ

CROWN

สถานที่ : CHAPTER 4-1
ผสมกันได้ : CROWN JEWEL , ROYAL INSIGNIA
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Crown
ขายตัว : 9000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

CROWN WITH JEWEL : 25000 PTAS
CROWN WITH INSIGNIA : 27000 PTAS
SALAZAR FAMILY CROWN : 48000 PTAS

รูปภาพ

SALAZAR FAMILY CROWN

สถานที่ : ผสมรวมกัน CROWN , CROWN JEWEL , ROYAL INSIGNIA
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Salazar_Family_Crown
ขายตัว : 48000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT HEADDRESS

สถานที่ : CHAPTER 1-3 , CHAPTER 5-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Headdress
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

GOLD BANGLE

สถานที่ : CHAPTER 3-1 , CHAPTER 3-4 , CHAPTER 4-1 , CHAPTER 4-4 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Gold_Bangle
ขายตัว : 8500 PTAS

รูปภาพ

GOLD BANGLE W/ PEARLS

สถานที่ : CHAPTER 1-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Gold_Bangle_w/_Pearls
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

HOURGLASS W/ GOLD DECOR

สถานที่ : CHAPTER 3-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Hourglass_w/_Gold_Decor
ขายตัว : 12000 PTAS

รูปภาพ

STAFF OF ROYALTY

สถานที่ : CHAPTER 4-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Staff_of_Royalty
ขายตัว : 20000 PTAS

รูปภาพ

AMBER RING

สถานที่ : CHAPTER 2-1
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Amber_Ring
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

ANTIQUE PIPE

สถานที่ : CHAPTER 1-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Antique_Pipe
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT PERFUME BOTTLE

สถานที่ : CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Perfume_Bottle
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MIRROR W/ PEARLS & RUBIES

สถานที่ : CHAPTER 3-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Mirror_w/_Pearls_%26_Rubies
ขายตัว : 12000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT CHESSBOARD

สถานที่ : CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Chessboard
ขายตัว : 13000 PTAS

รูปภาพ

PEARL PENDANT

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , CHAPTER 5-4
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Pearl_Pendant
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

DIRTY PEARL PENDANT

สถานที่ : CHAPTER 1-1 ยิงสร้อยแท้ตกลงไปในฝาบ่อน้ำเสีย
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Dirty_Pearl_Pendant
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

BRASS POCKET WATCH

สถานที่ : CHAPTER 1-2 , CHAPTER 5-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Brass_Pocket_Watch
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

DIRTY BRASS POCKET WATCH

สถานที่ : CHAPTER 1-2 ยิงนาฬิกาแท้ตกลงไปในฝาบ่อน้ำเสีย , SEPARATE WAYS CHAPTER 2 ยิงนาฬิกาแท้ตกลงไปในฝาบ่อน้ำเสีย
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Dirty_Brass_Pocket_Watch
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

ILLUMINADOS PENDANT

สถานที่ : CHAPTER 3-2 , CHAPTER 4-1
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Illuminados_Pendant
ขายตัว : 12000 PTAS

รูปภาพ

RED STONE OF FAITH

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GOLDEN LYNX
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Stone_of_Faith
ขายตัว : 3500 PTAS

รูปภาพ

GREEN STONE OF JUDGMENT

สถานที่ : CHAPTER 5-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GOLDEN LYNX
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Stone_of_Judgement
ขายตัว : 3500 PTAS

รูปภาพ

BLUE STONE OF TREASON

สถานที่ : CHAPTER 5-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GOLDEN LYNX
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Blue_Stone_of_Treason
ขายตัว : 3500 PTAS

รูปภาพ

GOLDEN LYNX

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GREEN STONE OF JUDGMENT , RED STONE OF FAITH , BLUE STONE OF TREASON
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Golden_Lynx
ขายตัว : 15000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 STONE : 20000 PTAS
2 STONE : 25000 PTAS
3 STONE : 35000 PTAS

รูปภาพ

BOTTLE CAPS

สถานที่ : http://www.re4hd.com/wp-content/gallery/0058-ashley-trap-room/031002.jpg
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Bottlecap

ถ้วยรางวัล ประเภทเกม 6 ถ้วย

ประเภทเกม A : 15000 PTAS
ประเภทเกม B : 25000 PTAS
ประเภทเกม C : 35000 PTAS
ประเภทเกม D : 50000 PTAS

TREASURE MAP

รูปภาพ

TREASURE MAP (VILLAGE)

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านครั้งแรก เมื่อทั้ง LEON , LUIS ถูกจับตัวมาฆ่าทิ้ง
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์หมู่บ้านสเปน บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR + สัญลักษณ์ยิงเหรียญสีฟ้า BLUE MEDALLION เพื่อเอา ปืนพก PUNISHER ฟรี
ชื้อตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

TREASURE MAP (CASTLE)

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในปราสาทครั้งแรก
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์ปราสาทซาลาซาร์ บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 6000 PTAS

รูปภาพ

TREASURE MAP (ISLAND)

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในเกราะทหารครั้งแรก
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์เกาะทหาร บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 9000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 1 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านครั้งแรก SEPARATE WAYS CHAPTER 1
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์หมู่บ้านสเปน ภารกิจ 1 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 2 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านสเปน SEPARATE WAYS CHAPTER 2
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์หมู่บ้านสเปน ภารกิจ 2 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 3 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในปราสาทครั้งแรก SEPARATE WAYS CHAPTER 3
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์ประสาทซาลาซาร์ ภารกิจ 3 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 4 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 บนเกาะทหารครั้งแรก SEPARATE WAYS CHAPTER 4
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์เกาะทหาร ภารกิจ 4 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 5 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 บนเกาะทหาร SEPARATE WAYS CHAPTER 5
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์เกาะทหาร ภารกิจ 5 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

BLUE MEDALLION

สถานที่ : ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว 7 อัน + สุสานหน้าโบสถ์ 8 อัน
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Blue_Medallion

พ่อค้า RE4

ยิงครบ 10 เหรียญ ได้ ปืนพก PUNISHER ฟรี แถมขายคืนเอากำไร 10000 PTAS จาก พ่อค้า RE4 ได้ด้วย
ยิงครบ 15 เหรียญ อัพเกรดพลังทำลาย ปืนพก PUNISHER ฟรี LV.1 แถมขายคืนเอากำไร 15000 PTAS จาก พ่อค้า RE4 ได้ด้วย

EQUIPMENT

รูปภาพ

ATTACHE CASE S

สถานที่ : LEON + ADA
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 6 x 10 = 60 ช่อง

รูปภาพ

ATTACHE CASE M

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านสเปนครั้งแรก , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 7 x 11 = 77 ช่อง
ซื้อตัว : 24000 PTAS

รูปภาพ

ATTACHE CASE L

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในปราสาทครั้งแรก , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 8 x 12 = 96 ช่อง
ซื้อตัว : 40000 PTAS

รูปภาพ

ATTACHE CASE XL

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ปราสาทซาลาซาร์ CHAPTER 3-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 5
คุณสมบัติ : ขนาดกระเป๋า 8 x 15 = 120 ช่อง
ซื้อตัว : 73000 PTAS

รูปภาพ

TACTICAL VEST

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 บนเกาะทหารครั้งแรก ระดับ NORMAL เท่านั้น
คุณสมบัติ : ป้องกันการโจมตี 30%
ซื้อตัว : 60000 PTAS
ขายตัว : 30000 PTAS

RECOVERY ITEM

รูปภาพ

GREEN HERB

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
ผสมกันได้ : GREEN HERB , RED HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 25%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 500 PTAS

รูปภาพ

RED HERB

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
ผสมกันได้ : GREEN HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : ผสมกับ GREEN HERB เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

YELLOW HERB

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
ผสมกันได้ : GREEN HERB , RED HERB
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Yellow_Herb
คุณสมบัติ : ผสมกับ GREEN HERB เพิ่มแถบพลังชีวิต 10% เพิ่มพลังชีวิต 25%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

GREEN HERB (x2)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB 2 อัน
ผสมกันได้ : GREEN HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 50%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 1200 PTAS

รูปภาพ

GREEN HERB (x3)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB 3 อัน
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 2000 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (G+R)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB , RED HERB
ผสมกันได้ : YELLOW HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 2000 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (G+Y)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB , YELLOW HERB
ผสมกันได้ : RED HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มแถบพลังชีวิต 10% เพิ่มพลังชีวิต 25%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 4500 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (R+Y)

สถานที่ : ผสมรวมกัน RED HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : ผสมกับ GREEN HERB เป็น MIXED HERBS (G+R+Y)
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 5000 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (G+R+Y)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB , RED HERM , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มแถบพลังชีวิต 10% เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

FIRST AID SPRAY

สถานที่ : LEON + ADA + หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + พ่อค้า RE4 ทั่วไป
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ซื้อตัว : 5000 PTAS
ขายตัว : 2500 PTAS

รูปภาพ

CHICKEN EGG

สถานที่ : สุ่มได้ จาก ฟาร์มไก่ + ฟาร์มวัว + งูกินไข่ โอกาส DROP ได้ 70%
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 10% เขวี้ยงใส่หน้าชาวบ้านปรสิต ชงักชั่วคราว ได้ เหมือน โดนยิงหัว ด้วยท่า ACTION
พื้นที่กระเป๋า : 1 ช่อง
ขายตัว : 300 PTAS

รูปภาพ

BROWN CHICKEN EGG

สถานที่ : สุ่มได้ จาก ฟาร์มไก่ + ฟาร์มวัว + งูกินไข่ โอกาส DROP ได้ 40%
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 30% เขวี้ยงใส่หน้าชาวบ้านปรสิต ชงักชั่วคราว ได้ เหมือน โดนยิงหัว ด้วยท่า ACTION
พื้นที่กระเป๋า : 1 ช่อง
ขายตัว : 600 PTAS

รูปภาพ

GOLD CHICKEN EGG

สถานที่ : สุ่มได้ จาก ฟาร์มไก่ + ฟาร์มวัว + งูกินไข่ โอกาส DROP ได้ 10%
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100% เขวี้ยงใส่หน้าชาวบ้านปรสิต ชงักชั่วคราว ได้ เหมือน โดนยิงหัว ด้วยท่า ACTION
พื้นที่กระเป๋า : 1 ช่อง
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

BLACK BASS

สถานที่ : ล่าสัตว์น้ำจืด ที่ หมู่บ้านสเปน ใน ท่อระบายน้ำใกล้ทางออก , ทะเลสาบใกล้ท่าเรือ 2 ฝั่ง ที่มีบอส ปลายักษ์ EL LAGO
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 50%
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ขายตัว : 750 PTAS

รูปภาพ

BLACK BASS (L)

สถานที่ : ล่าสัตว์น้ำจืด ที่ หมู่บ้านสเปน ใน ท่อระบายน้ำใกล้ทางออก , ทะเลสาบใกล้ท่าเรือ 2 ฝั่ง ที่มีบอส ปลายักษ์ EL LAGO
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 12 ช่อง
ขายตัว : 2300 PTAS

WEAPON FREE

รูปภาพ

HANDGUN

สถานที่ : LEON ได้ฟรีตั้งแต่ต้นเกมส์
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 6 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 4000 PTAS

รูปภาพ

PUNISHER

สถานที่ : LEON ยิงเหรียญน้ำเงินให้ได้เกิน 10-15 เหรียญ รับฟรีได้จาก พ่อค้า RE4
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 6 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10000 - 15000 PTAS

รูปภาพ

BLACKTALE

สถานที่ : ADA ได้ฟรีตั้งแต่ต้นเกมส์ โหมด SEPARATE WAYS
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 6 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 11700 PTAS

รูปภาพ

SHOTGUN

สถานที่ : LEON เก็บฟรีได้จากในบ้านที่เจ้าเลื่อยโผล่มา
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 16 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10000 PTAS

รูปภาพ

SHOTGUN

สถานที่ : ADA ได้ฟรีตั้งแต่ต้นเกมส์ โหมด SEPARATE WAYS
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 12 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10240 PTAS

รูปภาพ

BROKEN BUTTERFLY

สถานที่ : LEON ได้ฟรีจากห้องปิดตาย ใกล้ๆ สวนในปราสาท (ต้องใช้แอชลีย์ปีนเข้าไปเก็บ) และ ร้านพ่อค้าในปราสาทครั้งแรก
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 8 ช่อง
ซื้อตัวเปล่า : 32000 PTAS
ขายตัวเปล่า : 16000 PTAS

รูปภาพ

ROCKET LAUNCHER

สถานที่ : CHAPTOR 3-3
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 16 ช่อง
ซื้อตัวเปล่า : 30000 PTAS
ขายตัวเปล่า : 15000 PTAS

รูปภาพ

ROCKET LAUNCHER (SPECIAL)

สถานที่ : FINAL CHAPTER
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 16 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 30000 PTAS

รูปภาพ

INFRARED SCOPE

สถานที่ : CHAPTER 5-1 ห้องแช่แข็ง
ประเภทปืน : SNIPER RIFLE
คุณสมบัติ : กล้องจับความร้อน ZOOM ได้ไกลขึ้น 2 ระดับ เหมาะใช้ กำจัดปรสิตในร่างกาย REGENERATOR , IRON MAIDEN
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10000 PTAS

รูปภาพ

HAND GRENADE

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 2000 PTAS

รูปภาพ

INCENDIARY GRENADE

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 1000 PTAS

รูปภาพ

FLASH GRENADE

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 500 PTAS

AMMUNITION

รูปภาพ

HANDGUN AMMO

สถานที่ : LEON + ADA + หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : HANDGUN
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 50 นัด
ขายตัว 1 นัด : 50 PTAS

รูปภาพ

SHOTGUN AMMO

สถานที่ : ADA + หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : SHOTGUN
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 15 นัด
ขายตัว 1 นัด : 120 PTAS

รูปภาพ

TMP AMMO

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : TMP
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 100 นัด
ขายตัว 1 นัด : 20 PTAS

รูปภาพ

RIFLE AMMO

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : SNIPER RIFLE
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 10 นัด
ขายตัว 1 นัด : 150 PTAS

รูปภาพ

MAGNUM AMMO

สถานที่ : ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก
ประเภทปืน : MAGNUM
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 10 นัด
ขายตัว 1 นัด : 500 PTAS

รูปภาพ

HANDCANNON AMMO

สถานที่ : เล่นโหมด MERCENARY ให้ได้ 5 ดาว ทุกฉาก ทุกตัวละคร และ จะมี กระสุนให้เก็บ ในการเล่นรอบ 2 พร้อมปืน HANDCANNON ฟรี หาได้ตาม ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก
ประเภทปืน : HANDCANNON
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 10 นัด
ขายตัว 1 นัด : 600 PTAS

รูปภาพ

MINE-DARTS

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก
ประเภทปืน : MINE THROWER
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 5 นัด
ขายตัว 1 นัด : 500 PTAS

รูปภาพ

BOWGUN BOLTS

สถานที่ : ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก SEPARATE WAYS CHAPTER 3
ประเภทปืน : BOWGUN
พื้นที่กระเป๋า : 4 ช่อง
กล่องกระสุน : 20 นัด
ขายตัว 1 นัด : 2500 PTAS

WANTED

รูปภาพ

CROW

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
แพ้ทาง : FLASH GRENADE
สมบัติ : SPINEL , VELVET BLUE
ค่าหัว : 100 - 5000 PTAS

รูปภาพ

SNAKE

สถานที่ : กล่องลังไม้
สมบัติ : CHICKEN EGG , BROWN CHICKEN EGG , GOLD CHICKEN EGG

รูปภาพ

VILLAGE GANADO

สถานที่ : หมู่บ้าน + ในเหมืองใต้ปราสาท
ค่าหัว : 500 - 2000 PTAS

รูปภาพ

CASTLE GANADO

สถานที่ : โบสถ์ + ปราสาทซาลาซาร์
สมบัติ : SPINEL , ILLUMINADOS PENDANT , GOLD BANGLE
ค่าหัว : 1000 - 4500 PTAS

รูปภาพ

SOLDIER GANADO

สถานที่ : เกาะทหารแซดเลอร์
ค่าหัว : 1000 - 3500 PTAS

รูปภาพ

DR.SALVADOR

สถานที่ : หมู่บ้าน + ในเหมืองใต้ปราสาท + ในบ้านที่เข้าไปเก็บ KEY OF MINE และ รถราง
สมบัติ : RUBY
ค่าหัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

BELLA SISTERS

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
สมบัติ : RUBY

รูปภาพ

COLMILLOS

สถานที่ : หน้าโบสถ์ + สวนวงกต
แพ้ทาง : INCENDAIRY GRENADE
ค่าหัว : 1000 - 2000 PTAS

รูปภาพ

EL GIGANTE

สถานที่ : CHAPTER 2-1 , CHAPTER 2-3 , CHAPTER 4-2
แพ้ทาง : https://www.youtube.com/watch?v=Gh_CboCQNdI
ค่าหัว : 15000 PTAS

รูปภาพ

BITORES MENDEZ

สถานที่ : บอสหัวหน้าหมู่บ้านสเปน CHAPTER 2-3
ค่าหัว : 30000 PTAS

รูปภาพ

GARRADOR

สถานที่ : ห้องนักโทษในปราสาทซาลาซาร์ + ห้องอาหารของปราสาท + ห้องโถงยาวของปราสาท
ค่าหัว : 15000 PTAS

รูปภาพ

NOVISTADOR

สถานที่ : ตามท่อระบายน้ำ และ ชั้นใต้ดินของปราสาท SALAZAR เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงกลายพันธุ์จำนวนมาก
สมบัติ : GREEN EYE , RED EYE , BLUE EYE

รูปภาพ

ARMADURA

สถานที่ : CHAPTER 3-4 , CHAPTER 4-1
แพ้ทาง : FLASH GRENADE
ค่าหัว : 6500 PTAS

รูปภาพ

VERDUGO

สถานที่ : ชั้นใต้ดินปราสาท
แพ้ทาง : ถังไนโตรเจนเหลว
สมบัติ : CROWN JEWEL

รูปภาพ

RAMON SALAZAR

สถานที่ : หอคอยปราสาท
ค่าหัว : 50000 PTAS

รูปภาพ

J.J.

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-4
ค่าหัว : 15000 PTAS

รูปภาพ

REGENERATOR

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-2 , CHAPTER 5-4
แพ้ทาง : INFRARED SCOPE
ปรสิต : หน้า 3 ตัว
ค่าหัว : 5000 PTAS

รูปภาพ

IRON MAIDEN

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-2
แพ้ทาง : INFRARED SCOPE
ปรสิต : หน้า 4 ตัว หลัง 1 ตัว
ค่าหัว : 20000 PTAS

รูปภาพ

U-3

สถานที่ : ถ้าใต้ดินห้องเลเซอร์ ที่ เกาะทหารแซดเลอร์
ค่าหัว : 50000 PTAS

รูปภาพ

OSMUND SADDLER

สถานที่ : FINAL CHAPTER
ค่าหัว : 100000 PTAS


CREDIT :

http://residentevil.wikia.com
http://www.evilresource.com
http://residentrazer.blogspot.com


<<

Vermontf

Zombie
Zombie

โพสต์: 2

ลงทะเบียนเมื่อ: 17 เม.ย. 2018, 14:06

โพสต์ 17 เม.ย. 2018, 15:04

Re: ลายแทงขุมทรัพย์ RESIDENT EVIL 4 TREASURE

ข้อมูลดีมากเลย

ย้อนกลับไปยัง Resident Evil 4

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน