โพสต์ 30 พ.ย. 2017, 23:07

ลายแทงขุมทรัพย์ RESIDENT EVIL 4 TREASURE

TREASURE

รูปภาพ

SPINEL

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท ทั่วไป
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Spinel
ขายตัว : 2000 PTAS

รูปภาพ

RUBY

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , CHAPTER 1-3 , CHAPTER 2-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Ruby
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

EMERALD

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-3 , CHAPTER 5-4
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Emerald
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

VELVET BLUE

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , CHAPTER 3 , CHAPTER 4
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Velvet_Blue
ขายตัว : 2500 PTAS

รูปภาพ

GREEN CATSEYE

สถานที่ : CHAPTER 1-3 ปริศนาหลังโบสถ์ , SEPARATE WAYS CHAPTER 1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
ผสมกันได้ : BEERSTEIN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Catseye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

RED CATSEYE

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
ผสมกันได้ : BEERSTEIN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Catseye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

YELLOW CATSEYE

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
ผสมกันได้ : BEERSTEIN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Yellow_Catseye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

BEERSTEIN

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
ผสมกันได้ : GREEN CATSEYE , RED CATSEYE , YELLOW CATSEYE
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Beerstein
ขายตัว : 3000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 CATSEYE : 10000 PTAS
2 CATSEYE : 15000 PTAS
3 CATSEYE : 20000 PTAS

รูปภาพ

GREEN GEM

สถานที่ : CHAPTER 2-1 , CHAPTER 3-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : ELEGANT MASK
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Gem
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

RED GEM

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , CHAPTER 3-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : ELEGANT MASK
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Gem
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

PURPLE GEM

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , CHAPTER 3-1 , CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : ELEGANT MASK
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Purple_Gem
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT MASK

สถานที่ : CHAPTER 1-2 , CHAPTER 3-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1
ผสมกันได้ : GREEN GEM , RED GEM , YELLOW GEM
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Mask
ขายตัว : 3000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 GEM : 10000 PTAS
2 GEM : 15000 PTAS
3 GEM : 20000 PTAS

รูปภาพ

GREEN EYE

สถานที่ : ฆ่าแมลงยักษ์ล่องหน NOVISTADOR โอกาส DROP ได้ 75%
ผสมกันได้ : BUTTERFLY LAMP
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Eye
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

RED EYE

สถานที่ : ฆ่าแมลงยักษ์ล่องหน NOVISTADOR โอกาส DROP ได้ 30%
ผสมกันได้ : BUTTERFLY LAMP
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Eye
ขายตัว : 1500 PTAS

รูปภาพ

BLUE EYE

สถานที่ : ฆ่าแมลงยักษ์ล่องหน NOVISTADOR โอกาส DROP ได้ 15%
ผสมกันได้ : BUTTERFLY LAMP
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Blue_Eye
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

BUTTERFLY LAMP

สถานที่ : CHAPTER 3-2 , CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 5
ผสมกันได้ : GREEN EYE , RED EYE , BLUE EYE
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Butterfly_Lamp
ขายตัว : 4500 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 EYE : 6500 - 8500 PTAS
2 EYE : 11000 - 15000 PTAS
3 EYE : 32000 PTAS

รูปภาพ

CROWN JEWEL

สถานที่ : สังหาร VERDUGO
ผสมกันได้ : CROWN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Crown_Jewel
ขายตัว : 11000 PTAS

รูปภาพ

ROYAL INSIGNIA

สถานที่ : CHAPTER 4-2
ผสมกันได้ : CROWN
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Royal_Insignia
ขายตัว : 13000 PTAS

รูปภาพ

CROWN

สถานที่ : CHAPTER 4-1
ผสมกันได้ : CROWN JEWEL , ROYAL INSIGNIA
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Crown
ขายตัว : 9000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

CROWN WITH JEWEL : 25000 PTAS
CROWN WITH INSIGNIA : 27000 PTAS
SALAZAR FAMILY CROWN : 48000 PTAS

รูปภาพ

SALAZAR FAMILY CROWN

สถานที่ : ผสมรวมกัน CROWN , CROWN JEWEL , ROYAL INSIGNIA
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Salazar_Family_Crown
ขายตัว : 48000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT HEADDRESS

สถานที่ : CHAPTER 1-3 , CHAPTER 5-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Headdress
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

GOLD BANGLE

สถานที่ : CHAPTER 3-1 , CHAPTER 3-4 , CHAPTER 4-1 , CHAPTER 4-4 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Gold_Bangle
ขายตัว : 8500 PTAS

รูปภาพ

GOLD BANGLE W/ PEARLS

สถานที่ : CHAPTER 1-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Gold_Bangle_w/_Pearls
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

HOURGLASS W/ GOLD DECOR

สถานที่ : CHAPTER 3-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Hourglass_w/_Gold_Decor
ขายตัว : 12000 PTAS

รูปภาพ

STAFF OF ROYALTY

สถานที่ : CHAPTER 4-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Staff_of_Royalty
ขายตัว : 20000 PTAS

รูปภาพ

AMBER RING

สถานที่ : CHAPTER 2-1
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Amber_Ring
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

ANTIQUE PIPE

สถานที่ : CHAPTER 1-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Antique_Pipe
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT PERFUME BOTTLE

สถานที่ : CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Perfume_Bottle
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MIRROR W/ PEARLS & RUBIES

สถานที่ : CHAPTER 3-3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Mirror_w/_Pearls_%26_Rubies
ขายตัว : 12000 PTAS

รูปภาพ

ELEGANT CHESSBOARD

สถานที่ : CHAPTER 4-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 3
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Elegant_Chessboard
ขายตัว : 13000 PTAS

รูปภาพ

PEARL PENDANT

สถานที่ : CHAPTER 1-1 , CHAPTER 5-4
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Pearl_Pendant
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

DIRTY PEARL PENDANT

สถานที่ : CHAPTER 1-1 ยิงสร้อยแท้ตกลงไปในฝาบ่อน้ำเสีย
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Dirty_Pearl_Pendant
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

BRASS POCKET WATCH

สถานที่ : CHAPTER 1-2 , CHAPTER 5-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Brass_Pocket_Watch
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

DIRTY BRASS POCKET WATCH

สถานที่ : CHAPTER 1-2 ยิงนาฬิกาแท้ตกลงไปในฝาบ่อน้ำเสีย , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Dirty_Brass_Pocket_Watch
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

ILLUMINADOS PENDANT

สถานที่ : CHAPTER 3-2 , CHAPTER 4-1
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Illuminados_Pendant
ขายตัว : 12000 PTAS

รูปภาพ

RED STONE OF FAITH

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GOLDEN LYNX
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Red_Stone_of_Faith
ขายตัว : 3500 PTAS

รูปภาพ

GREEN STONE OF JUDGMENT

สถานที่ : CHAPTER 5-2 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GOLDEN LYNX
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Green_Stone_of_Judgement
ขายตัว : 3500 PTAS

รูปภาพ

BLUE STONE OF TREASON

สถานที่ : CHAPTER 5-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GOLDEN LYNX
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Blue_Stone_of_Treason
ขายตัว : 3500 PTAS

รูปภาพ

GOLDEN LYNX

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 4
ผสมกันได้ : GREEN STONE OF JUDGMENT , RED STONE OF FAITH , BLUE STONE OF TREASON
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Golden_Lynx
ขายตัว : 15000 PTAS

อัพเกรดขายตัว

1 STONE : 20000 PTAS
2 STONE : 25000 PTAS
3 STONE : 35000 PTAS

รูปภาพ

BOTTLE CAPS

สถานที่ : http://www.re4hd.com/wp-content/gallery/0058-ashley-trap-room/031002.jpg
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Bottlecap

ถ้วยรางวัล ประเภทเกม 6 ถ้วย

ประเภทเกม A : 15000 PTAS
ประเภทเกม B : 25000 PTAS
ประเภทเกม C : 35000 PTAS
ประเภทเกม D : 50000 PTAS

TREASURE MAP

รูปภาพ

TREASURE MAP (VILLAGE)

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านครั้งแรก เมื่อทั้ง LEON , LUIS ถูกจับตัวมาฆ่าทิ้ง
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์หมู่บ้านสเปน บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR + สัญลักษณ์ยิงเหรียญสีฟ้า BLUE MEDALLION เพื่อเอา ปืนพก PUNISHER ฟรี
ชื้อตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

TREASURE MAP (CASTLE)

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในปราสาทครั้งแรก
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์ปราสาทซาลาซาร์ บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 6000 PTAS

รูปภาพ

TREASURE MAP (ISLAND)

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในเกราะทหารครั้งแรก
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์เกาะทหาร บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 9000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 1 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านครั้งแรก SEPARATE WAYS CHAPTER 1
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์หมู่บ้านสเปน ภารกิจ 1 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 2 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในหมู่บ้านสเปน SEPARATE WAYS CHAPTER 2
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์หมู่บ้านสเปน ภารกิจ 2 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 3 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในปราสาทครั้งแรก SEPARATE WAYS CHAPTER 3
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์ประสาทซาลาซาร์ ภารกิจ 3 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 4 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในเกาะทหารครั้งแรก SEPARATE WAYS CHAPTER 4
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์เกาะทหาร ภารกิจ 4 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

MISSION 5 TREASURE MAP

สถานที่ : ร้านพ่อค้า RE4 ในเกาะทหาร SEPARATE WAYS CHAPTER 5
คุณสมบัติ : ลายแทงขุมทรัพย์เกาะทหาร ภารกิจ 5 บอกตำแหน่งสมบัติทั้งหมด ด้วย สัญลักษณ์รูปดาว STAR
ซื้อตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

BLUE MEDALLION

สถานที่ : ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว 7 อัน + สุสานหน้าโบสถ์ 8 อัน
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Blue_Medallion

พ่อค้า RE4

ยิงครบ 10 เหรียญ ได้ ปืนพก PUNISHER ฟรี แถมขายคืนเอากำไร 10000 PTAS จาก พ่อค้า RE4 ได้ด้วย
ยิงครบ 15 เหรียญ มีช่องราคาอัพเกรดพลังทำลาย ปืนพก PUNISHER เพิ่มขึ้นอีก 1 LV.

RECOVERY ITEM

รูปภาพ

GREEN HERB

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
ผสมกันได้ : GREEN HERB , RED HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 25%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 500 PTAS

รูปภาพ

RED HERB

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
ผสมกันได้ : GREEN HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : ผสมกับ GREEN HERB เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 1000 PTAS

รูปภาพ

YELLOW HERB

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
ผสมกันได้ : GREEN HERB , RED HERB
แหล่งที่มา : http://residentevil.wikia.com/wiki/Yellow_Herb
คุณสมบัติ : ผสมกับ GREEN HERB เพิ่มแถบพลังชีวิต 10% เพิ่มพลังชีวิต 25%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

GREEN HERB (x2)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB 2 อัน
ผสมกันได้ : GREEN HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 50%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 1200 PTAS

รูปภาพ

GREEN HERB (x3)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB 3 อัน
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 2000 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (G+R)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB , RED HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 2000 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (G+Y)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มแถบพลังชีวิต 10% เพิ่มพลังชีวิต 25%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 4500 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (R+Y)

สถานที่ : ผสมรวมกัน RED HERB , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : ผสมกับ GREEN HERB เป็น MIXED HERBS (G+R+Y)
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 5000 PTAS

รูปภาพ

MIXED HERBS (G+R+Y)

สถานที่ : ผสมรวมกัน GREEN HERB , RED HERM , YELLOW HERB
คุณสมบัติ : เพิ่มแถบพลังชีวิต 10% เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

FIRST AID SPRAY

สถานที่ : LEON + ADA + หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + พ่อค้า RE4 ทั่วไป
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ซื้อตัว : 5000 PTAS
ขายตัว : 2500 PTAS

รูปภาพ

CHICKEN EGG

สถานที่ : สุ่มได้ จาก ฟาร์มไก่ + ฟาร์มวัว + งูกินไข่ โอกาส DROP ได้ 70%
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 10% เขวี้ยงใส่หน้าชาวบ้านปรสิต ชงักชั่วคราว ได้ เหมือน โดนยิงหัว ด้วยท่า ACTION
พื้นที่กระเป๋า : 1 ช่อง
ขายตัว : 300 PTAS

รูปภาพ

BROWN CHICKEN EGG

สถานที่ : สุ่มได้ จาก ฟาร์มไก่ + ฟาร์มวัว + งูกินไข่ โอกาส DROP ได้ 40%
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 30% เขวี้ยงใส่หน้าชาวบ้านปรสิต ชงักชั่วคราว ได้ เหมือน โดนยิงหัว ด้วยท่า ACTION
พื้นที่กระเป๋า : 1 ช่อง
ขายตัว : 600 PTAS

รูปภาพ

GOLD CHICKEN EGG

สถานที่ : สุ่มได้ จาก ฟาร์มไก่ + ฟาร์มวัว + งูกินไข่ โอกาส DROP ได้ 10%
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100% เขวี้ยงใส่หน้าชาวบ้านปรสิต ชงักชั่วคราว ได้ เหมือน โดนยิงหัว ด้วยท่า ACTION
พื้นที่กระเป๋า : 1 ช่อง
ขายตัว : 3000 PTAS

รูปภาพ

BLACK BASS

สถานที่ : ล่าสัตว์น้ำจืด ที่ หมู่บ้านสเปน ใน ท่อระบายน้ำใกล้ทางออก , ทะเลสาบใกล้ท่าเรือ 2 ฝั่ง ที่มีบอส ปลายักษ์ EL LAGO
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 50%
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ขายตัว : 750 PTAS

รูปภาพ

BLACK BASS (L)

สถานที่ : ล่าสัตว์น้ำจืด ที่ หมู่บ้านสเปน ใน ท่อระบายน้ำใกล้ทางออก , ทะเลสาบใกล้ท่าเรือ 2 ฝั่ง ที่มีบอส ปลายักษ์ EL LAGO
คุณสมบัติ : เพิ่มพลังชีวิต 100%
พื้นที่กระเป๋า : 12 ช่อง
ขายตัว : 2300 PTAS

WEAPON FREE

รูปภาพ

HANDGUN

สถานที่ : LEON ได้ฟรีตั้งแต่ต้นเกมส์
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 6 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 4000 PTAS

รูปภาพ

PUNISHER

สถานที่ : LEON ยิงเหรียญน้ำเงินให้ได้เกิน 10 เหรียญ รับฟรีได้จาก พ่อค้า RE4
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 6 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10000 PTAS

รูปภาพ

BLACKTALE

สถานที่ : ADA ได้ฟรีตั้งแต่ต้นเกมส์ โหมด SEPARATE WAYS
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 6 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 11700 PTAS

รูปภาพ

SHOTGUN

สถานที่ : LEON เก็บฟรีได้จากในบ้านที่เจ้าเลื่อยโผล่มา
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 16 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10000 PTAS

รูปภาพ

SHOTGUN

สถานที่ : ADA ได้ฟรีตั้งแต่ต้นเกมส์ โหมด SEPARATE WAYS
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 12 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10240 PTAS

รูปภาพ

BROKEN BUTTERFLY

สถานที่ : LEON ได้ฟรีจากห้องปิดตาย ใกล้ๆ สวนในปราสาท (ต้องใช้แอชลีย์ปีนเข้าไปเก็บ) และ ร้านพ่อค้าในปราสาทครั้งแรก
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 8 ช่อง
ซื้อตัวเปล่า : 32000 PTAS
ขายตัวเปล่า : 16000 PTAS

รูปภาพ

ROCKET LAUNCHER

สถานที่ : CHAPTOR 3-3
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 16 ช่อง
ซื้อตัวเปล่า : 30000 PTAS
ขายตัวเปล่า : 15000 PTAS

รูปภาพ

ROCKET LAUNCHER (SPECIAL)

สถานที่ : FINAL CHAPTER
แหล่งที่มา : http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384
พื้นที่กระเป๋า : 16 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 30000 PTAS

รูปภาพ

INFRARED SCOPE

สถานที่ : CHAPTER 5-1 ห้องแช่แข็ง
ประเภทปืน : SNIPER RIFLE
คุณสมบัติ : กล้องจับความร้อน ZOOM ได้ไกลขึ้น 2 ระดับ เหมาะใช้ กำจัดปรสิตในร่างกาย REGENERATOR , IRON MAIDEN
พื้นที่กระเป๋า : 3 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 10000 PTAS

รูปภาพ

HAND GRENADE

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 2000 PTAS

รูปภาพ

INCENDIARY GRENADE

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 1000 PTAS

รูปภาพ

FLASH GRENADE

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
ขายตัวเปล่า : 500 PTAS

AMMUNITION

รูปภาพ

HANDGUN AMMO

สถานที่ : LEON + ADA + หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : HANDGUN
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 50 นัด
ขายตัว 1 นัด : 50 PTAS

รูปภาพ

SHOTGUN AMMO

สถานที่ : ADA + หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : SHOTGUN
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 15 นัด
ขายตัว 1 นัด : 120 PTAS

รูปภาพ

TMP AMMO

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : TMP
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 100 นัด
ขายตัว 1 นัด : 20 PTAS

รูปภาพ

RIFLE AMMO

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป
ประเภทปืน : SNIPER RIFLE
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 10 นัด
ขายตัว 1 นัด : 150 PTAS

รูปภาพ

MAGNUM AMMO

สถานที่ : ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก
ประเภทปืน : MAGNUM
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 10 นัด
ขายตัว 1 นัด : 500 PTAS

รูปภาพ

HANDCANNON AMMO

สถานที่ : เล่นโหมด MERCENARY ให้ได้ 5 ดาว ทุกฉาก ทุกตัวละคร และ จะมี กระสุนให้เก็บ ในการเล่นรอบ 2 พร้อมปืน HANDCANNON ฟรี หาได้ตาม ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก
ประเภทปืน : HANDCANNON
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 10 นัด
ขายตัว 1 นัด : 600 PTAS

รูปภาพ

MINE-DARTS

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก
ประเภทปืน : MINE THROWER
พื้นที่กระเป๋า : 2 ช่อง
กล่องกระสุน : 5 นัด
ขายตัว 1 นัด : 500 PTAS

รูปภาพ

BOWGUN BOLTS

สถานที่ : ปราสาท + เกาะทหาร + ค่าหัว ทั่วไป ค่อนข้างยาก SEPARATE WAYS CHAPTER 3
ประเภทปืน : BOWGUN
พื้นที่กระเป๋า : 4 ช่อง
กล่องกระสุน : 20 นัด
ขายตัว 1 นัด : 2500 PTAS

WANTED

รูปภาพ

CROW

สถานที่ : หมู่บ้าน + ปราสาท + เกาะทหาร ทั่วไป
แพ้ทาง : FLASH GRENADE
สมบัติ : SPINEL , VELVET BLUE
ค่าหัว : 100 - 5000 PTAS

รูปภาพ

SNAKE

สถานที่ : กล่องลังไม้
สมบัติ : CHICKEN EGG , BROWN CHICKEN EGG , GOLD CHICKEN EGG

รูปภาพ

VILLAGE GANADO

สถานที่ : หมู่บ้าน + ในเหมืองใต้ปราสาท
ค่าหัว : 500 - 2000 PTAS

รูปภาพ

CASTLE GANADO

สถานที่ : โบสถ์ + ปราสาทซาลาซาร์
สมบัติ : SPINEL , ILLUMINADOS PENDANT , GOLD BANGLE
ค่าหัว : 1000 - 4500 PTAS

รูปภาพ

SOLDIER GANADO

สถานที่ : เกาะทหารแซดเลอร์
ค่าหัว : 1000 - 3500 PTAS

รูปภาพ

DR.SALVADOR

สถานที่ : หมู่บ้าน + ในเหมืองใต้ปราสาท + ในบ้านที่เข้าไปเก็บ KEY OF MINE และ รถราง
สมบัติ : RUBY
ค่าหัว : 10000 PTAS

รูปภาพ

BELLA SISTERS

สถานที่ : CHAPTER 2-3 , SEPARATE WAYS CHAPTER 1 , SEPARATE WAYS CHAPTER 2
สมบัติ : RUBY

รูปภาพ

COLMILLOS

สถานที่ : หน้าโบสถ์ + สวนวงกต
แพ้ทาง : INCENDAIRY GRENADE
ค่าหัว : 1000 - 2000 PTAS

รูปภาพ

EL GIGANTE

สถานที่ : CHAPTER 2-1 , CHAPTER 2-3 , CHAPTER 4-2
แพ้ทาง : https://www.youtube.com/watch?v=Gh_CboCQNdI
ค่าหัว : 15000 PTAS

รูปภาพ

BITORES MENDEZ

สถานที่ : บอสหัวหน้าหมู่บ้านสเปน CHAPTER 2-3
ค่าหัว : 30000 PTAS

รูปภาพ

GARRADOR

สถานที่ : ห้องนักโทษในปราสาทซาลาซาร์ + ห้องอาหารของปราสาท + ห้องโถงยาวของปราสาท
ค่าหัว : 15000 PTAS

รูปภาพ

NOVISTADOR

สถานที่ : ตามท่อระบายน้ำ และ ชั้นใต้ดินของปราสาท SALAZAR เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงกลายพันธุ์จำนวนมาก
สมบัติ : GREEN EYE , RED EYE , BLUE EYE

รูปภาพ

ARMADURA

สถานที่ : CHAPTER 3-4 , CHAPTER 4-1
แพ้ทาง : FLASH GRENADE
ค่าหัว : 6500 PTAS

รูปภาพ

VERDUGO

สถานที่ : ชั้นใต้ดินปราสาท
แพ้ทาง : ถังไนโตรเจนเหลว
สมบัติ : CROWN JEWEL

รูปภาพ

RAMON SALAZAR

สถานที่ : หอคอยปราสาท
ค่าหัว : 50000 PTAS

รูปภาพ

J.J.

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-4
ค่าหัว : 15000 PTAS

รูปภาพ

REGENERATOR

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-2 , CHAPTER 5-4
แพ้ทาง : INFRARED SCOPE
ปรสิต : หน้า 3 ตัว
ค่าหัว : 5000 PTAS

รูปภาพ

IRON MAIDEN

สถานที่ : CHAPTER 5-1 , CHAPTER 5-2
แพ้ทาง : INFRARED SCOPE
ปรสิต : หน้า 4 ตัว หลัง 1 ตัว
ค่าหัว : 20000 PTAS

รูปภาพ

U-3

สถานที่ : ถ้าใต้ดินห้องเลเซอร์ ที่ เกาะทหารแซดเลอร์
ค่าหัว : 50000 PTAS

รูปภาพ

OSMUND SADDLER

สถานที่ : FINAL CHAPTER
ค่าหัว : 100000 PTAS


CREDIT :

http://residentevil.wikia.com
http://www.evilresource.com
http://residentrazer.blogspot.com


รูปภาพ

รีวิว : หูฟัง Hifiman RE400 Waterline

http://magazine.munkonggadget.com/review-article/89/


รีวิว : หูฟัง Hifiman RE600 Songbird

https://forum.munkonggadget.com/detail.php?id=173734