ข้อมูล ตัวละคร NPC ทั้งหมด

<<

50000000VOLT

Moderator
Moderator

โพสต์: 3346

ลงทะเบียนเมื่อ: 11 ม.ค. 2008, 22:51

โพสต์ 23 ต.ค. 2018, 23:38

ข้อมูล ตัวละคร NPC ทั้งหมด

Kevin Types

รูปภาพ

Kevin : A B C

พลังชีวิต : 2300
ความเร็ว : 105%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : ดี
สถานะ : FINE
ITEM : แม็กกระสุน .45 บรรจุกระสุน 7 นัด
Virus Rate : 1.19/นาที

รูปภาพ

Al : B

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : +14%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+G+G)
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Bone

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+R+B)
Virus Rate : 1.52/นาที

รูปภาพ

Danny

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 90%
พลังทำลาย : +12%
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 0.79/นาที

รูปภาพ

Danny : B

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 70%
พลังทำลาย : +16%
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 1.19/นาที

รูปภาพ

Billy

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 105%
พลังทำลาย : -18%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 1 เม็ด
Virus Rate : 1.48/นาที

รูปภาพ

Karl (UBCS 1)

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : +18%
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 1.03/นาที

รูปภาพ

Dustin (UBCS 2)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 90%
พลังทำลาย : +21%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 15 นัด
Virus Rate : 1.19/นาที

รูปภาพ

Conrad

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : ยาแก้พิษ 1 เม็ด
Virus Rate : 1.19/นาที

รูปภาพ

Hunk

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : +30%
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 1.48/นาที

รูปภาพ

Hunk : B

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : +30%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 30 นัด
Virus Rate : 1.50/นาที

รูปภาพ

Luke (USS 1)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : +10%
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 1.43/นาที

รูปภาพ

Miguel

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : +5%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 20 นัด
Virus Rate : 1.19/นาที

รูปภาพ

Raymond

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : +2%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 30 นัด
Virus Rate : 1.19/นาที

รูปภาพ

Rodney (MAN 5)

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : -6%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีแดง
Virus Rate : 1.19/นาที

รูปภาพ

Mr.Red

พลังชีวิต : 500-800
ความเร็ว : 50%
พลังทำลาย : +50%
สถานะ : DANGER
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 1.92/นาทีMark Types

รูปภาพ

Mark : A B C

พลังชีวิต : 3000
ความเร็ว : 88%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : ดีมาก
สถานะ : FINE
ITEM : แม็กกระสุนปืนพก Handgun , Mark's Handgun บรรจุกระสุน 15 นัด
Virus Rate : 1.32/นาที

รูปภาพ

Bob

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 75%
พลังทำลาย : -2%
สถานะ : DANGER
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 10 นัด
Virus Rate : 1.58/นาที

รูปภาพ

Aaron

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 75%
พลังทำลาย : +21%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 15 นัด
Virus Rate : 1.32/นาที

รูปภาพ

Elliott

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 75%
พลังทำลาย : +19%
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.32/นาที

รูปภาพ

Marvin

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : ยาห้ามเลือด 1 เม็ด
Virus Rate : 1.58/นาที

รูปภาพ

Tony

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 75%
พลังทำลาย : -9%
สถานะ : DANGER
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.58/นาที

รูปภาพ

Arnold

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 59%
พลังทำลาย : +22%
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.32/นาที

รูปภาพ

Austin

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 84%
พลังทำลาย : -12%
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.32/นาที

รูปภาพ

Clint

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : +10%
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 1.20/นาที

รูปภาพ

Gill

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 84%
พลังทำลาย : -4%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+B)
Virus Rate : 1.82/นาที

รูปภาพ

Gill : B

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : -3%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+R)
Virus Rate : 1.58/นาที

รูปภาพ

Axeman

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 84%
พลังทำลาย : +38%
สถานะ : FINE
ภาค : OUTBREAK FILE 2
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.58/นาที

รูปภาพ

Don (MAN 4)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 84%
พลังทำลาย : -13%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 10 นัด
Virus Rate : 1.16/นาที

รูปภาพ

Mr.Gold

พลังชีวิต : 3600-4000
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : +50%
สถานะ : FINE
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 0.66/นาทีJim Types

รูปภาพ

Jim : A B C

พลังชีวิต : 1800
ความเร็ว : 88%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : แย่มาก
สถานะ : FINE
ITEM : เหรียญนำโชค
Virus Rate : 1.43/นาที

รูปภาพ

Andy

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 79%
พลังทำลาย : -17%
สถานะ : DANGER
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.43/นาที

รูปภาพ

Jean

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 71%
พลังทำลาย : -8%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีฟ้า
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Samuel

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : +18%
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.43/นาที

รูปภาพ

Derek (USS 2)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : +9%
สถานะ : DANGER
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.69/นาที

รูปภาพ

Will

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : -3%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 1 เม็ด
Virus Rate : 1.67/นาที

รูปภาพ

Peter

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 71%
พลังทำลาย : +18%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาต้านไวรัส 1 เม็ด
Virus Rate : 0.95/นาที

รูปภาพ

Kurt : B

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 79%
พลังทำลาย : -3%
สถานะ : DANGER
ITEM : ยาห้ามเลือด 1 เม็ด
Virus Rate : 1.67/นาที

รูปภาพ

Mickey

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : -7%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาห้ามเลือด 1 เม็ด
Virus Rate : 1.43/นาที

รูปภาพ

Chuck (MAN 7)

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+R)
Virus Rate : 1.29/นาที

รูปภาพ

Matthew (MAN 8)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 90%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.48/นาที

รูปภาพ

Mr.Green

พลังชีวิต : 3600-4000
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 2.26/นาทีGeorge Types

รูปภาพ

George : A B C

พลังชีวิต : 2100
ความเร็ว : 87%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : ปานกลาง
สถานะ : FINE
ITEM : ปืนยิงยาแค็ปซูล บรรจุ ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 3 เม็ด
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Al

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : -13%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 1 เม็ด
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Al : C

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+G+G)
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Frank

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 97%
พลังทำลาย : -9%
สถานะ : DANGER
ITEM : ยาต้านไวรัส 3 เม็ด
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Harsh

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : -10%
สถานะ : DANGER
ITEM : ยาห้ามเลือด 1 เม็ด
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Ethan (DOCTOR 1)

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 73%
พลังทำลาย : -12%
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Howard (DOCTOR 2)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : ยาแก้พิษ 1 เม็ด
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Isaac (DOCTOR 3)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 97%
พลังทำลาย : +13%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาห้ามเลือด 1 เม็ด
Virus Rate : 0.71/นาที

รูปภาพ

Keith (DOCTOR 4)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : -8%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 3 เม็ด
Virus Rate : 1.01/นาที

รูปภาพ

Arthur

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 97%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีเขียว
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Dorian

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : +5%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีแดง
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Fred

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีฟ้า
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Harry

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 57%
พลังทำลาย : -16%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีฟ้า
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Carter

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 73%
พลังทำลาย : -8%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาต้านไวรัส 1 เม็ด
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Frost (SCHOLAR 1)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 57%
พลังทำลาย : -4%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีฟ้า
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Frost (SCHOLAR 2)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+R)
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Greg

พลังชีวิต : 3600-4000
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : -15%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาต้านไวรัส 3 เม็ด
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

MacDowell

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : +10%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาห้ามเลือด 1 เม็ด
Virus Rate : 1.09/นาที

รูปภาพ

Matt

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 90%
พลังทำลาย : -3%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีแดง
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Gary

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : -1%
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 0.74/นาที

รูปภาพ

Gary : B

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 90%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : DANGER
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 0.97/นาที

รูปภาพ

Len (FIREMAN)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 73%
พลังทำลาย : +11%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 3 เม็ด
Virus Rate : 0.71/นาที

รูปภาพ

Jake

พลังชีวิต : 900-1200
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : -13%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+R+B)
Virus Rate : 0.98//นาที

รูปภาพ

Kurt

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 81%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Patrick (KEEPER 1)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 97%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb(G+R)
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Nicolas (MAN 1)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 97%
พลังทำลาย : -4%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb(G+R)
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Sean (MAN 2)

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 57%
พลังทำลาย : +12%
สถานะ : FINE
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Richard (MAN 9)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb(G+R)
Virus Rate : 1.08/นาที

รูปภาพ

Mr.Blue

พลังชีวิต : 500-800
ความเร็ว : 97%
พลังทำลาย : -20%
สถานะ : FINE
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 0.52/นาทีDavid Types

รูปภาพ

David : A B C

พลังชีวิต : 2200
ความเร็ว : 96%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : ดี
สถานะ : FINE
ITEM : ไฟแช็ค
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Ben

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 93%
พลังทำลาย : +7%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีเขียว
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Eric

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 93%
พลังทำลาย : +15%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 20 นัด
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Nathan

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 93%
พลังทำลาย : +12%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+G+G)
Virus Rate : 0.92/นาที

รูปภาพ

Roger

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+G)
Virus Rate : 1.08/นาที

รูปภาพ

Lloyd (KEEPER 2)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 93%
พลังทำลาย : -5%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+B)
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Rodriguez

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 84%
พลังทำลาย : +18%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีเขียว
Virus Rate : 0.71/นาที

รูปภาพ

Axeman

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 84%
พลังทำลาย : +38%
สถานะ : FINE
ภาค : OUTBREAK FILE 1
ITEM : ท่อแป๊บเหล็ก
Virus Rate : 1.58/นาที

รูปภาพ

Philip (MAN 3)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 93%
พลังทำลาย : -3%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 1 เม็ด
Virus Rate : 1.04/นาที

รูปภาพ

Robert (MAN 6)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : +9%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+B)
Virus Rate : 1.02/นาที

รูปภาพ

Mr.Black

พลังชีวิต : 3600-4000
ความเร็ว : 46%
พลังทำลาย : +32%
สถานะ : DANGER
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 0.52/นาทีAlyssa Types

รูปภาพ

Alyssa : A B C D E

พลังชีวิต : 2000
ความเร็ว : 93%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : แย่
สถานะ : FINE
ITEM : เครื่องช็อตไฟฟ้า TASER 8 นัด
Virus Rate : 0.89/นาที

รูปภาพ

Elena (NURSE 2)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 91%
พลังทำลาย : -16%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 1 เม็ด
Virus Rate : 1.43/นาที

รูปภาพ

Regan

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 91%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : ยาแก้พิษ 1 เม็ด
Virus Rate : 0.78/นาที

รูปภาพ

Kate

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 100%
พลังทำลาย : -11%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+G)
Virus Rate : 0.94/นาที

รูปภาพ

Monica

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 91%
พลังทำลาย : -2%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+R+B)
Virus Rate : 0.78/นาที

รูปภาพ

Rita

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 91%
พลังทำลาย : +13%
สถานะ : FINE
ITEM : กล่องกระสุนปืนพก 9 mm 15 นัด
Virus Rate : 0.78/นาที

รูปภาพ

Laura (WOMAN 2)

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 95%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : สเปรย์ฟื้นพลัง
Virus Rate : 0.79/นาที

รูปภาพ

Ms.White

พลังชีวิต : 500-800
ความเร็ว : 109%
พลังทำลาย : +35%
สถานะ : FINE
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 1.43/นาทีYoko Types

รูปภาพ

Yoko : A B C D E

พลังชีวิต : 1300
ความเร็ว : 76%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : แย่มาก
สถานะ : FINE
ITEM : เครื่องราง
Virus Rate : 0.78/นาที

รูปภาพ

Yoko : Z

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 66%
พลังทำลาย : -6%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาต้านไวรัส 3 เม็ด
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Regan : B

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 74%
พลังทำลาย : -18%
สถานะ : DANGER
ITEM : ยาห้ามเลือด 1 เม็ด
Virus Rate : 1.25/นาที

รูปภาพ

Amelia (WOMAN 3)

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 90%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีแดง
Virus Rate : 1.27/นาที

รูปภาพ

Ms.Peach

พลังชีวิต : 3600-4000
ความเร็ว : 66%
พลังทำลาย : ปกติ
สถานะ : DANGER
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 0.38/นาทีCindy Types

รูปภาพ

Cindy : A B C D E

พลังชีวิต : 1500
ความเร็ว : 89%
พลังทำลาย : ปกติ
พละกำลัง : แย่มาก
สถานะ : FINE
ITEM : ผ้าพันแผลห้ามเลือด
Virus Rate : 0.89/นาที

รูปภาพ

Kathy (NURSE 1)

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 86%
พลังทำลาย : -3%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+R+B)
Virus Rate : 0.78/นาที

รูปภาพ

Dorothy

พลังชีวิต : 3100-3500
ความเร็ว : 86%
พลังทำลาย : -17%
สถานะ : FINE
ITEM : สมุนไพรสีฟ้า
Virus Rate : 1.07/นาที

รูปภาพ

Mary

พลังชีวิต : 2000-2500
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : -3%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 1 เม็ด
Virus Rate : 0.61/นาที

รูปภาพ

Linda

พลังชีวิต : 1300-1600
ความเร็ว : 86%
พลังทำลาย : -4%
สถานะ : FINE
ITEM : ยาเม็ดฟ้าฟื้นพลังชีวิต 3 เม็ด
Virus Rate : 0.89/นาที

รูปภาพ

Ginger (WOMAN 1)

พลังชีวิต : 2600-3000
ความเร็ว : 85%
พลังทำลาย : +13%
สถานะ : FINE
ITEM : Mixed Herb (G+G)
Virus Rate : 1.07/นาที

รูปภาพ

Ms.Water

พลังชีวิต : 3600-4000
ความเร็ว : 103%
พลังทำลาย : -25%
สถานะ : FINE
ITEM : ว่าง
Virus Rate : 0.38/นาที
พลังชีวิต

500 = ต่ำมาก
1000 = ต่ำ
1500 = พอใช้
2000 = ปานกลาง
3000 = สูง
3500 = สูงมาก
4000 = สูงสุด

ความเร็ว = วิ่ง

100% = เร็วมาก
90% = เร็ว
80% = ปานกลาง
70% = ช้า
60% = ช้ามาก
50% = เต่าคลาน

พลังทำลาย คือ

- ความรุุนแรงอาวุธทุกประเภทเพิ่มขึ้น เช่น ปืน , ระเบิด , MELEE ทุกรูปแบบ
- พังประตูที่ล็อคไว้เร็วขึ้น

พละกำลัง คือ

- ดันสิ่งของได้เร็วขึ้น
- ดันประตูเพื่อถ่วงเวลา ต้าน ซอมบี้ , ฮันเตอร์ พังประตูเข้ามาได้นานขึ้น
- Mark เป็นคนเดียว ที่ สามารถ ดัน สิ่งของที่หนักมากเป็นพิเศษ ได้ด้วยตัวคนเดียว ไม่ต้องง้อใคร นอกนั้น ต้องช่วยกันดัน 2 คน เช่น รถ , ลังคอนเทนเนอร์

Mark จะทำได้ดีที่สุด ใน ด้าน พละกำลัง ส่วน ตัวละคร ที่ พละกำลัง ดี รองลงมา จะเป็น Kevin , Devid


CREDIT :


http://obsrv.org/wiki/index.php?n=Main.RecentChanges
http://www.thaibiohazard.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=16787825
<<

McraeDye

Zombie
Zombie

โพสต์: 1

ลงทะเบียนเมื่อ: 04 ม.ค. 2019, 10:35

โพสต์ 04 ม.ค. 2019, 11:05

Re: ข้อมูล ตัวละคร NPC ทั้งหมด

เห็นภาคใหม่ๆ NPC ช่วยยิงได้เยอะขึ้นดีครับ

ย้อนกลับไปยัง Outbreak File 2

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน